Barvolam, z. s.

http://www.barvolam.cz tel.: 724 157 731 e-mail: info@barvolam.cz


Spolek Barvolam podporuje umělce s nálepkou „mentální hendikep“ nebo „autismus“ a vytváří příležitosti pro setkání a spolupráci mezi těmito umělci a umělci, kteří jsou postižení akademickým vzděláním. Smysl takových setkání vidíme v tom, že tvorba neuroatypických výtvarníků (jak je my raději nazýváme) může inspirovat ostatní umělce svou spontánností a autenticitou. Zároveň může kontakt s umělci bez „postižení“ stimulovat rozvoj neuroatypických výtvarníků nejen v oblasti tvorby, ale i sociálně a prakticky. Jsme přesvědčení, že se všichni od sebe navzájem můžeme něco přiučit.

Aktuální projekty

Ukončené projekty