Jdeme Autistům Naproti z.s.

http://www.jan-olomouc.cz tel.: 608 366 835 e-mail: jandekova@jan-olomouc.cz , muzikantova@jan-olomouc.cz


Organizace Jdeme Autistům Naproti, z. s. byla založena v roce 2007. V současné době má spolek dvě registrované služby. Jedná se o službu rané péče pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 do 7 let věku, která je poskytována na území celého Olomouckého kraje zejména terénní formou. Děti se v prostředí doma cítí mnohem bezpečněji, a tak i na poradce mnohem lépe reagují a ochotněji s nimi pracují. Druhou je služba sociální rehabilitace pro děti a mladé dospělé s PAS od 7 do 26 let věku. Posláním této služby je nácvik činností potřebných pro samostatný život tak, aby byly využity zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob. Individuálně směřovaná podpora vede k jejich sociálnímu začleňování do běžného života. Tato služba je poskytována ambulantní i terénní formou na území celého Olomouckého kraje.

Aktuální projekty