Centrum pro rodinu Ráj z.s.

http://www.raj-pavlovice.cz tel.: 731 604 120 e-mail: hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz


RODINA má být bezpečným přístavem pro každého z nás. Potřebujeme se učit, jak na to a dostávat odvahu znovu začínat. Posláním CPR Ráj je rodiny všestranně podporovat, aby dovedly životním krizím čelit. Pomáháme s rozvojem rodičovských a partnerských kompetencí a osobnostním růstem každého člověka. To se děje formou vzdělávacích akcí (besedy, přednášky, semináře, kurzy...), vzájemným sdílením a odezíráním životního stylu i formou základního rodinného poradenství. Organizujeme také programy na podporu mezigenerační spolupráce, trávení volného času rodin s dětmi a příměstské i pobytové tábory pro děti a mládež. Provozujeme dětskou skupinu - Lesní klub František a denně poškolní klub Zahrada. S pomocí rodin a dalších podporovatelů budujeme velkou permakulturní zahradu.

Aktuální projekty

Ukončené projekty