Klára pomáhá z. s.

http://www.klarapomaha.cz Phone: 733 678 894 Email: info@klarapomaha.cz


Celorepubliková organizace jejímž smyslem je všestranná pomoc a podpora ( poradenství, prosazování zájmů, odborná činnost, osvěta) osob pečujících ( rodinní příslušníci, osoby blízké, neformální péče v komunitě ) a pozůstalých (v jakémkoli věku a z jakýchkoli příčin), včetně pečujících a pozůstalých zastupujících v České republice menšiny.

Current projects

Ukončené projekty