Lobkowicz Collections, o.p.s.

https://www.lobkowicz.cz tel.: +420 777 914 153 e-mail: martina.kovarova@lobkowicz.cz


Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace, která spravuje Lobkowiczké sbírky, největší a nejstarší soukromou sbírku umění v České republice. Posláním organizace je péče o sbírkové předměty, badatelská činnost, zpřístupnění sbírky veřejnosti a v neposlední řadě rozvoj vzdělanosti a šíření hodnot napříč společností v ČR i v zahraničí. Lobkowiczké sbírky svým rozsahem a komplexností dokumentují důležité aspekty kulturního, společenského, politického a hospodářského života ve střední Evropě v průběhu několika století. Mezi nejvzácnější díla patří obrazy světoznámých malířů Bruegela, Canaletta, Cranacha, Rubense, a Velázqueze. Součástí sbírek je i jedna z největších, nejvýznamnějších a nejzachovalejších soukromých knihoven ve střední Evropě. Sbírky dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů, tištěných partitur, partů a libret. Skutečnými poklady jsou rukopisné partitury a korespondence mnohých slavných skladatelů včetně Haydna, Mozarta a Beethovena.

Aktuální projekty