Lobkowicz Collections, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

The Lobkowicz Collections

Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace, která spravuje Lobkowiczké sbírky, největší a nejstarší soukromou sbírku umění v České republice. Posláním organizace je péče o sbírkové předměty, badatelská činnost, zpřístupnění sbírky veřejnosti prostřednictvím expozic např. v Lobkowiczkém paláci v Praze a zámku Nelahozeves a v neposlední řadě rozvoj vzdělanosti a šíření hodnot napříč společností v ČR i v zahraničí. Každý dárce, který Lobkowiczké sbírky podpoří, se stává nedílnou součástí příběhu rodiny Lobkowiczů a ochráncem evropského kulturního dědictví.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu