Nesedím, sousedím, z. s.

http://www.nesedimsousedim.cz tel.: 702 816 476 e-mail: nesedimsousedim@gmail.com


Nesedím, sousedím je nízkoprahové, multigenerační komunitní centrum, fungující od roku 2017. Našimi hlavními cíli jsou rozvoj komunitního života, občanské společnosti, místní pospolitosti a sousedské solidarity na Praze 6 na pomezí Břevnova a Střešovic se zvláštním ohledem na nízkopříjmové či jinak zranitelné skupiny (rodiny v nepříznivé sociální situaci – rodiče i děti, senioři a seniorky, lidé bez domova, migranti). V KC realizujeme sociálně kulturní, volnočasové, osvětové, vzdělávací a sportovní aktivity. Specificky provozujeme každé dopoledne Klub pro rodiče s dětmi, odpoledne provozujeme Klub pro seniory (fotografický kroužek, výtvarný kroužek, cvičení, angličtina, PC kurz, komentované výstavy a procházky), kroužky pro děti (flétničky, novinářský kroužek) a akce pro širokou veřejnost (hodiny zpěvu, filmový klub, workshopy, výměnné bazárky, sousedské večeře a snídaně).

Aktuální projekty

Ukončené projekty