Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

http://www.usmevy.cz tel.: 724 244 954 e-mail: info@usmevy.cz


Pomáháme lidem s Downovým syndromem (DS) a jejich rodinám překonávat úskalí jejich neobvyklé životní cesty. Poskytujeme pevné zázemí dětem s DS a jejich rodinám - předáváme novým rodičům kontakty na odborníky a zprostředkujeme setkání s dalšími rodiči. Zajišťujeme běžně nedostupné terapie, které přispívají k pozitivnímu vývoji dítěte. Pořádáme přednášky odborníků. Pomáháme při rozvíjení zájmové činnosti lidí s DS a podporujeme rodiny, aby trávily volný čas s dětmi aktivně a s radostí. Podporujeme aktivity související se zařazením lidí s DS do společnosti. Věnujeme se osvětové činnosti – seznamujeme veřejnost s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS. Spolupracujeme s Divadlem Aldente, někteří naši členové jsou členy hereckého souboru. DS se nedá vyléčit, ale vývoj dítěte lze cílenou péčí pozitivně ovlivnit. Pokud jsou děti s DS správně vedeny, naučí se většině běžných dovedností. Pravidelná práce a pozitivní přístup mají velký vliv na rozvoj dítěte, jeho přijetí rodinou, okolím a celou společností.

Aktuální projekty