Estela Productions, z.s.

http://www.estela.pro Phone: 777 178 222 Email: eva.alner@estela.pro


Divadelní a kulturní spolek Estela productions byl založen za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v České Republice, zejména v Praze. Jeho cílem je vzdělávat, rožšiřovat, zkvalitňovat a prohlubovat kulturní život, vnímání ve společnosti.

Ukončené projekty