Nadační fond Českého rozhlasu

https://nadacnifond.rozhlas.cz/ tel.: 221 551 215 e-mail: svetluska@rozhlas.cz


Nadační fond Českého rozhlasu byl v roce 2000 založen Českým rozhlasem, aby podporoval lidi, kteří čelí určité formě znevýhodnění - sociálnímu, zdravotnímu i společenskému, a současně, aby umožňoval reagovat na neočekávané humanitární krize či dopady živelných pohrom, které vyžadují rychlou finanční podporu. Nejstarším projektem a současně veřejnou sbírkou je Světluška. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. Nejmladším projektem jsou Ježíškova vnoučata, která v době předvánoční plní přání osamělým seniorům. Za dvacet let existence nadačního fondu jsme pomáhali v Nepálu, na Pustevnách i po povodních v Čechách a na Moravě.

Aktuální projekty

Ukončené projekty