Czech National Trust, o.p.s.


Filantropie a dobrovolnictví Kultura, umění a historie

Návrat "okřídleného šípu" na Škodův palác v Praze

Podpořte nás! Czech National Trust si dal za cíl vrátit kopii originální plastiky nazývané Okřídlený šíp slavného českého sochaře Otto Gutfreunda na střechu Škodova paláce v Jungmannově ulici v Praze. Zde stávala od konce dvacátých let až do roku 1965, kdy byla sejmuta za účelem opravy a již nikdy na střechu vrácena nebyla. Skutečně monumetální plastika (8,49 x 3,6 m) nesla ve svém srdci známou průmyslovou obchodní značku Škodovky, která je předmětem nemalé národní hrdosti. Návrat Okřídleného šípu bude značným a viditelným úspěchem všech, kteří se o to zaslouží. Předpokládaná cena kopie objektu včetně instalace je 4,5 - 5 milionů Kč (+ DPH).

vybíráme od 15.10.2021

Návrat "okřídleného šípu" na Škodův palác v Praze

Czech National Trust, o.p.s je nezávislá nezisková organizace registrovaná v České republice od roku 2013. Je členem celosvětové sítě národních trustů – INTO. Cílem CNT je záchrana a podpora českého kulturního a přírodního dědictví bez ohledu na to, kdo je vlastní, a to hlavně dobrovolnictvím, zapojením komunit a nacházením nových, zvláště privátních zdrojů jeho financování. Naším příkladem je největší organizace tohoto druhu na světě: National Trust of England, Wales and Northern Ireland.
1 533 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Otto Gutfreund      (*1889) byl umělcem světového  významu,   průkopníkem českého  novodobého sochařství.   Jeho předválečné  kubistické dílo patří k nejvýznamnějším sochařským projevům  tohoto směru. Během války bojoval v Cizinecké legii, byl zajat a dlouho vězněn v internančním táboře. Po vzniku republiky pracuje již v duchu civilismu na mnoha významných  zakázkách do veřejného prostoru a v roce 1926 vyhrává konkurz na místo profesora Umělecko-průmyslové školy.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu