Charita Třinec

http://trinec.charita.cz tel.: 724 257 219 e-mail: info@trinec.charita.cz


Charita Třinec je neziskovou organizací se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme Charitní asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů v domácnostech klientů. Dále provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Charitní bazárek oblečení. Realizujeme projekty na podporu osob pečujících a dlouhodobě nezaměstnaných a humanitární projekty.

Aktuální projekty