Charita Třinec


Hospicová a paliativní péče Senioři

DOBRO – HODINA: DARUJ HODINU PÉČE.

Darujete hodinu péče osobního asistenta do rodiny, která pečuje o seniora nebo osobu zdravotně postiženou.

DARUJ HODINU PÉČE

Zakoupením DOBRO – HODINY umožníte osamělým seniorům, nebo rodinám pečujícím o své blízké, získat potřebnou pomoc a podporu osobní asistence, aniž by byl zatížen jejich rozpočet.
20 000 Kč

přispělo

15 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Zakoupením DOBRO – HODINY umožníte osamělým seniorům, nebo rodinám pečujícím o své blízké, získat potřebnou pomoc a podporu osobní asistence, aniž by byl zatížen jejich rozpočet.

DOBRO – HODINA podporuje provoz Charitní asistenční služby. 
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Naše osobní asistentky pomáhají při zvládání běžných činností jako je oblékání, osobní hygiena,
koupání na lůžku, podání stravy,
úklid domácnosti, obstarávání osobních záležitostí jako například doprovod k lékaři.

Důležitým prvkem osobní asistence je také společné trávení času s klientem a snížení jeho osamělosti.
Osobní asistenci poskytujeme přímo v domácnostech tak, aby mohli klienti co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí a zůstat doma.

Klient si hradí náklady spojené s poskytováním služby osobní asistence dle aktuálního ceníku.
Podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče stanovena na jednu hodinu.
Cena jedné hodiny osobní asistence v domácnosti je 135,- Kč.

Zakoupením DOBRO – HODINY přispějete jednomu člověku na osobní asistenci a na provoz celé této služby.

Klientům, kteří již nyní službu využívají, DOBRO - HODINA umožní objednat si více hodin osobní asistence, a dopřát tak chvíli odpočinku pečujícím osobám.  

Děkujeme, že s námi pomáháte.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu