Charita Třinec


Lidé s postižením Senioři

Charitní asistenční služba

Charitní asistenční služba pomáhá klientům z řad seniorů a osob se sníženou soběstačností kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Naši osobní asistenti klientům pomáhají při zvládání běžných činností jako je oblékání, úklid a strava a také při obstarávání osobních záležitostí jako jsou například návštěvy lékaře. Našim klientům poskytujeme asistenci přímo v jejich domácnostech tak, aby mohly co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí. Váš přízpěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním této služby.

vybíráme od 16.3.2018

Chci podpořit organizaci Charita Třinec

Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří ji potřebují.
131 526 Kč

přispělo

36 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Co děláme: Cílem Charitní asistenční služby je pomáhat klientům z řad seniorů a osob se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistenti klientům pomáhají při zvládání běžných činností jako je pomoc při osobní hygieně, podávání stravy, zajištění chodu domácnosti, úklid, nákupy a podobně.

Ale součástí osobní asistence je také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání osobních záležitostí jako jsou doprovody k lékaři nebo na úřady. Naši asistenti jsou tu i pro osamělé seniory, kteří si potřebují pouze s někým popovídat a mít pocit, že nejsou sami a mají někoho kdo se o ně zajímá.

Komu pomáháme: Našim klientům, což jsou senioři a osoby se sníženou soběstačností, poskytujeme asistenci přímo v jejich domácnostech tak, aby mohly klienti co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistence je tady také pro rodiny, které se starají doma o své blízké. Asistenti se postarají o klienta, tak aby si blízcí mohu vyřídit potřebné záležitosti, nebo si jednoduše na chvíli odpočinout.

Službu poskytujeme v Třinci a okolních obcích.
Děkujeme že s námi pomáháte!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Krásné svátky a dobrý rok 2024.

Libor Beroušek
5 000 Kč

Nechť budou tyto dary dobře využity:)

Jakub Szewczyk
1 000 Kč

Srdcaři, kteří opravdu pomáhají.

Jana Vavrošová
300 Kč