Charita Třinec


Hospicová a paliativní péče Senioři

Poradna pro pečující a podpůrná skupinka

Prostřednictvím Charitní asistenční služby se staráme o seniory, kteří už nejsou soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. Velkou roli v péči o ně hrají také jejich rodiny. Chceme pečující rodiny komplexně podporovat.

vybíráme od 17.7.2020

Chci podpořit provoz Poradny pro pečující

2 800 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Charita Třinec pomáhá seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytujeme sociální službu osobní asistence a zajišťujeme provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Snažíme se také komplexně podporovat rodiny pečující o své blízké v seniorském věku, nebo hendikepované osoby.

Prostřednictvím Charitní asistenční služby se staráme o seniory, kteří už nejsou soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. Velkou roli v péči o ně hrají také jejich rodiny. Chceme pečující rodiny komplexně podporovat.

Zajišťujeme proto služby Poradny pro pečující a Podpůrných skupin pro pečující. Obě aktivity jsou navzájem provázány, jsou zdarma a určeny těm, kteří se ocitli v mnohdy nelehké situaci - celodenní péče o osobu blízkou.

Naše poradna poskytuje individuální konzultace, pomáhá s vyřízením potřebných formulářů, výběrem kompenzačních pomůcek a mnoho dalšího.

V návaznosti na Poradnu provozujeme také Podpůrné skupiny, která poskytují pečujícím bezpečné zázemí pro společné scházení a sdílení .Péče o osobu blízkou je fyzicky i psychicky náročná, je důležité vědět, že v tom člověk není sám.

Podejte spolu s námi pomocnou rukou pečujícím rodinám. Váš příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním těchto služeb.
 
Děkujeme, že s námi pomáháte!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu