Kola pro Afriku o.p.s.

http://www.kolaproafriku.cz tel.: +420 605 418 456 e-mail: info@kolaproafriku.cz


Společnost Kola pro Afriku se od roku 2012 věnuje primárně rozvojovému projektu a africké Gambii, kde podporuje mobilitu školních dětí z odlehlých domovských lokalit do škol. Klíčovým prostředkem pomoci je jízdní kolo. Paralelním podpůrným projektem je práce s odsouzenými ve Věznici Heřmanice (Ostrava), také ve věznici Janjangbureh prison a začleňování mužů po výkonu trestu v ČR do aktivit, které přímo mobilitu dětí v Gambii podporují. V ČR jde o úzce propojený, za 10 let propracovaný sociální podprojekt, který dává příležitost návratu mužů s různými hendikepy na trhu práce do společnosti a k důstojnému životu. Kola pro Afriku pracují s již dosloužilými jízdními koly, kterým vrací rozmanitou renovací život. Tento zdroj života následně přináší podporu na mnoho stran.

Aktuální projekty

Ukončené projekty