Nadační fond Dobrá srdce

http://www.dobrasrdce.cz tel.: 732 390 042 e-mail: posta@dobrasrdce.cz


Nadační fond Dobrá srdce byl založen za účelem pomoci rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci, dětem v nouzi, nemocným dětem a rodinám pečujícím o o handicapovaného člena. Posláním Nadačního fondu je: a) podpora nízkopříjmových rodin b) podpora rodin pečujících o handicapovaného člena. Činnost je zaměřena zejména na: a) redistribuci a distribuci finanční a materiální pomoci cílovým skupinám b) benefiční akce na podporu cílových skupin c) společenské, vzdělávací a kulturní akce s efektem pro cílové skupiny d) spolupráci s relevantními odborníky, institucemi a organizacemi

Aktuální projekty

Ukončené projekty