Otevřeno, z. s.

http://otevreno.org e-mail: info@otevreno.org


Otevřeno je hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách. Již od roku 2015 usilujeme o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi a aby ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Proměňujeme české vzdělávání skrze změnu přípravy učitelů, protože právě učitelů hrají ve vzdělávání dětí nesmírně důležitou roli.

Aktuální projekty

Ukončené projekty