Otevřeno, z. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Otevřeno - Měníme vzdělávání budoucích učitelů

Děti v českých školách se nerozvíjejí naplno. Jako společnost tím ztrácíme, mohli bychom žít v mnohem lepším světě. My jsme se rozhodli to změnit!

78 200 Kč

přispělo

24 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 Chceme, aby se české školství změnilo od základů. Měňte ho s námi!

Děti v českých školách se nerozvíjejí naplno. Jako společnost tím značně ztrácíme, mohli bychom žít v mnohem lepším a bohatším světě. Právě děti za několik let vyrostou a budou utvářet svět podle toho, jak si myslí, že by měl vypadat. Kvalitní vzdělání nám tak může pomoci s řešením nejpalčivějších společenských problémů jakou jsou změny klimatu, chudoba, ekonomické nerovnosti, ale třeba i duševní zdraví.

Proto vzniklo Otevřeno. Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách.  Chceme, aby se školství změnilo od základů. Klíč k této systémové změně vidíme v proměně přípravy učitelů. Právě učitelé totiž mají největší vliv na vzdělávání našich dětí a na to, jak se ve škole cítí.


Co pro změnu děláme? Pořádáme vzdělávací akce pro studenty učitelství. Vyhledáváme inovativní vzdělavatele budoucích učitelů, kterým pomáháme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobrou praxi napříč pedagogickými fakultami. V neposlední řadě se bijeme za přípravu učitelů v nejvyšších patrech, ve vzdělávací politice a v médiích. Například jsme se podíleli na iniciaci právě probíhající reformy přípravy budoucích učitelů

Pomozte nám s financováním našich aktivit, které mění české školství. Každý příspěvek se počítá!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

♥ pro budoucí učitele a pro děti ve školách

Klára Mácová
100 Kč

Tohle je nesmírně důležité... nejdůležitější. Pro děti mých dětí.

Martin Průša
500 Kč

Protože na učitelích záleží. :-) Díky za Vaši práci.

Pavlína Loňková
100 Kč

Děkujeme za to, co děláte! Marťa + Set

Martin Křivánek
10 000 Kč

Hodně zdaru a díky za to, co děláte! Set & Marťa

Martin Křivánek

Posílám aspoň symbolickou podporu.

Jakub Charvát
100 Kč

Moc bych si přála změnit vnímání učitelů ve společnosti i samotný přístup učitelů k žákům. Fandím vám!

Šárka Liolia