Open House Praha, z. ú.

http://openhousepraha.cz/ Email: produkce@openhousepraha.cz


Open House Praha, z.ú. je nezisková organizace, jejíž hlavní aktivitou je pořádání víkendového festivalu otevřených, běžně nepřístupných budov. Umožňuje tak široké veřejnosti přímou zkušenost s architekturou. Vstup do budov je zdarma. Poskytujeme vzdělávací materiály pro děti včetně workshopů. Zapojujeme stovky dobrovolníků průřezově generacemi (od studentů po seniory) i profesemi do přímé organizace festivalu, pečujeme o dobrovolnickou kulturu a zapojujeme zdravotně handicapované občany. Přispíváme ke změnám posílením aktivního zájmu veřejnosti o místo, kde bydlí, pracuje, tráví volný čas, aby dokázala své dojmy a pocity vyjádřit a obhájit. Za festivalem přijíždějí návštěvníci nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, neboť jsme hrdou součástí mezinárodní celosvětové sítě Open House Worldwide, sdružující 42 měst, ve kterých Festival Open House probíhá.

Current projects