Nazaret, středisko DM CČSH

http://www.nazaret.cz tel.: 736 711 253 e-mail: nazaretdilna@centrum.cz , reditel.nazaret@centrum.cz


Posláním Nazaretu je napomáhat prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením k aktivnímu přístupu k jejich životu a začlenění do společnosti.

Aktuální projekty