Nazaret, středisko DM CČSH


Lidé s postižením

Každý má nějaký handicap, každý má nějaké obdarování

V Nazaretu provozujeme dvě sociální služby - denní centrum a sociálně terapeutickou dílnu. Našimi klienty jsou dospělí lidé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným). Pro klienty denního centra připravujeme vzdělávací, pohybové, výtvarné, hudební a pracovní aktivity. U klientů sociálně terapeutické dílny podporujeme vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Naším posláním je přispět k začlenění obou skupin do společnosti, pomáhat jim s uplatňováním práv, nacvičovat činnosti, týkající se péče o vlastní osobu a upevňovat sebevědomí a pocit užitečnosti.

vybíráme od 29.1.2018

Podpořte Nazaret a činnost našich sociálních služeb

Podílejte se s námi na rozvíjení aktivit pro klienty denního centra a sociálně terapeutické dílny. Každá částka se počítá. Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte nám!
17 100 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří, zdravím Lucku K. :-)

Romana Vojvodikova
300 Kč