Nazaret - středisko Husitské diakonie


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

♥ Nejlepší vánoční dárek pro Nazaret by byl, aby tyto sociální služby mohly dále fungovat ♥

V současné době se naše organizace bohužel potýká s nemalými finančními problémy. Stále se zvyšující náklady na energie a materiál, k tomu ještě navíc letošní podfinancování podpory sociálních služeb ze státních zdrojů je pro naši službu již existenčně ohrožující.

vybíráme od 16.11.2022

Pomozte nám prosím tuto sociální službu zachovat ♥

Děkujeme za každou finanční částku ♥
39 000 Kč
vybráno 39 % z 100 000 Kč

přispělo

23 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V Nazaretu pomáháme dospělým lidem s postižením či zdravotním omezením. Poskytujeme dvě sociální služby. Centrum denních služeb, kde klienti smysluplně tráví čas, rozvíjejí své schopnosti a co nejvíce posilují svojí soběstačnost. Věříme totiž, že každý člověk, i ten který má jakýkoliv hendikep, má mít možnost žít plnohodnotný život a snažíme se jim v tomto být co nejvíce nápomocni. Druhá sociální služba je Sociálně terapeutická dílna, kde se u klientů zaměřujeme na podporu pracovních návyků, např. zvládání pracovního tempa, domlouvání se na určité práci, včasné příchody na pracoviště, atd. Cílem je co nejvíce zvýšit jejich šanci na uplatnění na chráněném trhu práce. Obě tyto služby si kladou za cíl co největší začlenění lidí s hendikepem do společnosti a pokud je to možné, tak i na chráněný trh práce.
Díky vaší finanční podpoře by naši klienti pod stromeček dostali ten nejlepší dárek ze všech - mohli by i nadále žít svůj život nevyčlenění na okraj společnosti...♥


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

přejeme vám úspěšné počínání v této nelehké době

Václav Zdeňka Zaiml Zaimlová
5 000 Kč

Držím palce ❤️

Zdenka Čermáková
500 Kč