Antelope Conservation, z. s.

http://www.antelopes.cz Phone: 224 382 510 Email: info@antelopes.cz


Spolek Antelope Conservation sdružuje studenty, vědce, odborníky i nadšence, kteří se chtějí věnovat ochraně biodiverzity a kterým není lhostejný osud kriticky ohrožené antilopy Derbyho. Západní poddruh této antilopy žije v pouze v Senegalu v počtu menším než 300 jedinců. Nikde jinde se tyto antilopy nevyskytují a jejich budoucnost závisí pouze na našem česko-senegalském týmu. Spolek se záchraně tohoto ohroženého kopytníka věnujeme již přes 17 let. Jádro záchranného programu západního poddruhu antilopy Derbyho tvoří jediné dvě populace v lidské péči, v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. Pod vedením našeho týmu se počet antilop Derbyho v rezervacích rozrostl na více než sto zvířat. V rámci řízení chovu sestavujeme stáda podle rodokmenu jednotlivých zvířat. Věnujeme se ale i dalším aktivitám, které s ochranou biodiverzity a antilop souvisí, zejména výzkumu a environmentálnímu vzdělávání dětí a dospělých.

Current projects