Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.

http://www.skautskyinstitut.cz/ Email: info@skautskyinstitut.cz


Skautský institut vytváří prostor pro setkávání, pro nové nápady, pro vzájemnou inspiraci. Pořádáme akce, oživujeme veřejný prostor, s dětmi pečujeme o přírodu a s mladými dospělými hledáme příležitosti k aktivnímu občanství.

Ukončené projekty