Maltézská pomoc, o. p. s.

http://www.maltezskapomoc.cz Phone: +420 257 534 935 Email: info@maltezskapomoc.cz


Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Společnost poskytuje sociální služby, realizuje dobrovolnické programy a další aktivity humanitárního charakteru. Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné.

Ukončené projekty