Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

http://www.spmpcr.cz/ tel.: 776 237 799 e-mail: camille.latimier@spmpcr.cz


V České republice žije více než 300 tisíc lidí s mentálním postižením. Tito lidé, stejně jako my všichni, nejvíce touží po klidném životě ve vlastní rodině. Přesto žije v ČR velké procento mentálně postižených v neosobním prostředí ústavu nebo psychiatrické léčebny. Tato zařízení dokáží bez problémů uspokojit základní fyzické potřeby člověka, ty emocionální a spirituální však téměř neřeší. Organizace SPMP se již téměř 50 let snaží o integraci mentálně postižených lidí do většinové společnosti. Hlavním cílem je zajistit těmto lidem a jejich nejbližším podporu pro co nejnormálnější život. Bojujeme o to, aby byl pro mentálně postižené život v přirozeném prostředí domova normou. Podporujeme nejen mentálně postižené, velkou pozornost věnujeme i jejich rodinám, neboť víme, jak náročná je péče o mentálně postiženého blízkého.

Aktuální projekty