PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

http://www.pahop.cz tel.: 777 116 288 e-mail: infouh@pahop.cz


POSKYTUJEME PŘÍMOU PÉČI NEPŘETRŽITĚ VE DNE I V NOCI, 365 DNÍ V ROCE. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je specializované zdravotnické zařízení pro pacienty z Uherského Hradiště, Uherskobrodska, Zlínska a části Jihomoravského kraje. Hlavním předmětem činnosti ústavu je poskytování domácí hospicové péče. Takovou péči lze chápat komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřenou činnost poskytovanou nemocným v konečném stadiu neléčitelné choroby. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Hospic je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena léčba a je nahrazena léčbou pro tišení a zmírnění bolesti a není možno těmto pacientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U pacientů ústavu nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení. PAHOP kromě hospicové péče poskytuje terénní odlehčovací službu občanům v jejich domácím prostředí. Ústav byl založen před 5-ti lety a během této doby se rozrostl do tří aktivních poboček, celkem se 70-ti zaměstnanci - lékaři, zdravotními sestrami a pečovateli. Současným hlavním cílem je zbudování lůžkového zařízení - hospice v regionu. Na tomto záměru PAHOP nyní usilovně pracuje. Zdravotní služby ústavu jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, materiální a provozní vybavení ústav financuje pomocí sponzorských a dárcovských aktivit s využitím fundraisingu a spolupráce s nadačními fondy a organizacemi.

Aktuální projekty