PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

http://www.pahop.cz tel.: 604 307 107 e-mail: mala@pahop.cz


POSKYTUJEME PŘÍMOU PÉČI NEPŘETRŽITĚ VE DNE I V NOCI, 365 DNÍ V ROCE. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je specializované zdravotnické zařízení pro pacienty ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Hlavním předmětem činnosti ústavu je poskytování domácí hospicové péče. Takovou péči lze chápat jako komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřenou činnost poskytovanou nemocným v konečném stádiu neléčitelné choroby. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Hospic je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena léčba a je nahrazena léčbou pro tišení a zmírnění bolesti a není možno těmto pacientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U pacientů ústavu nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení. PAHOP kromě hospicové péče poskytuje terénní odlehčovací službu našim pacientům v jejich domácím prostředí v regionech ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod. Ústav byl založen před 7 lety a během této doby se rozrostl do 7 aktivních poboček, celkem s 90-ti zaměstnanci - lékaři, zdravotními sestrami a pečovateli. Zdravotní služby ústavu jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, materiální a provozní vybavení ústav financuje pomocí sponzorských a dárcovských aktivit s využitím fundraisingu a spolupráce s nadačními fondy a organizacemi.

Aktuální projekty