PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

http://www.centrum-pahop.cz tel.: 775 744 588 e-mail: h.schwarczova@centrum-pahop.cz


Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je nově vznikající, specializované zdravotnické zařízení pro pacienty z Uherského Hradiště, Uherskobrodska a Zlínska. Hlavním předmětem činnosi ústavu je poskytování domácí hospicové péče. Takovou péči chápeme jako komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřenou činnost poskytovanou nemocným v konečném stadiu neléčitelné choroby. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Hospic je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena léčba a je nahrazena léčbou pro tišení a zmírnění bolesti a není možno těmto pacientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U našich pacientů nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení.

Aktuální projekty