PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Děti, mládež, rodina

S námi nejste sami

Smyslem projektu je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Projekt je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění a jejich rodiny, aby mohli prožít poslední okamžiky svého života společně a nezůstali sami.

vybíráme od 7.6.2017

S námi nejste sami

Zasláním jakékoliv částky přispějete k důstojnému a pokojnému prožití posledních dnů života nevyléčitelně nemocného a jeho rodiny. Díky Vašemu příspěvku nejsou nemocný ani jeho rodinní příslušníci sami, zajišťujeme jim zdravotní, psychologickou, duševní i duchovní podporu. Tímto umožníte splnit přání nemocných prožít poslední dny života v domácím prostředí v kruhu nejbližších.
94 900 Kč

přispělo

21 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP je nově vzniklé specializované zdravotnické zařízení pro pacienty z Uherského Hradiště a Uherskobrodska. Hlavním předmětem činnosti ústavu je šíření a podpora myšlenky hospicové péče. Takovou péči chápeme jako komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřenou činnost poskytovanou nemocným v preterminálním a terminálním stadiu neléčitelné choroby. Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Projekt je určen pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kauzální léčba a je nahrazena symptomatickou léčbou a není možno těmto pacientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči, ale i jejich rodinným příslušníkům, kteří zajišťují jejich péči v domácím prostředí. S naší pomocí nejsou sami, pomáháme jim zvládat tuto těžkou situaci.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ráda bych dodatečně poděkovala za veškerou asistenci při péči o moji mámu. Ocenili jsme hlavně konzultace a lékařský dozor.

Eva Dubcová

Děkujeme za vše, co lidé z Pahopu konají, zvláště pak za ochotu a vstřícnost sahající daleko za rámec obvyklého.

Josef Aron