PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Lidé s postižením

S námi nejste sami

Smyslem ústavu je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Naše nepřetržitá zdravotní péče 24 hodin denně, 365 dní v roce je určena pro pacienty v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění a jejich rodiny, aby mohli prožít poslední okamžiky svého života společně a nezůstali sami.

vybíráme od 7.6.2017

S námi nejste sami

Zasláním jakékoliv částky přispějete k důstojnému a pokojnému prožití posledních dnů života nevyléčitelně nemocného a jeho rodiny. Díky Vašemu příspěvku nejsou nemocný ani jeho rodinní příslušníci sami, zajišťujeme jim zdravotní, psychologickou, duševní i duchovní podporu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Tímto umožníte splnit přání nemocných prožít poslední dny života důstojně a bez bolesti, v domácím prostředí se svými nejbližšími.
119 250 Kč

přispělo

29 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

P A H O P  J E  N E M O C N I C E  D O M A

  • 1. mobilní hospic v Uherském Hradišti
  • nepřetržitá péče 24 hodin denně, 365 dní v roce
  • noční výjezdová pohotovostní služba
  • aktivní specializované pobočky v Uherském Hradišti, ve Zlíně a v Uherském Brodě
  • 70 zaměstnanců - lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé
Všem našim dárcům ze srdce děkujeme.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za Vaší práci, je to moc důležité.

Tomáš Valášek

Děkujeme Vám , PAHOP

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Chtěla bych Vám moc poděkovat za podporu a pomoc o péči s maminkou! Obrovský dík všem sestřičkám a zdravotním bratrům. Obrovský obdiv k vaší práci a péči se kterou ji děláte.

Pavlína Trojanová

Děkuji celému týmu Pahopu, ráda budu přispívat pravidelně.
Helena Kučíková

Helena Kučíková
300 Kč

Moc Vám děkujeme, každé pomoci si vážíme PAHOP

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Ráda bych dodatečně poděkovala za veškerou asistenci při péči o moji mámu. Ocenili jsme hlavně konzultace a lékařský dozor.

Eva Dubcová

Děkujeme za vše, co lidé z Pahopu konají, zvláště pak za ochotu a vstřícnost sahající daleko za rámec obvyklého.

Josef Aron