Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

http://www.drmcd.cz tel.: 603 154 999 e-mail: info@drmcd.cz


Dům Ronalda McDonalda, nadační fond (DRMcD) existuje v České republice od roku 2002. Jeho cílem je vytvářet takové aktivity, které pomohou rodinám být spolu v průběhu dlouhodobé hospitalizace dítěte v nemocnici. V DRMcD věříme, že přítomnost rodinných příslušníků v nemocnici je pro hospitalizované dítě tím nejdůležitějším lékem. Ve Fakultní nemocnici v Motole chceme v roce 2019 otevřít první dům pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Do té doby finančně pomáháme potřebným rodinám ubytovat rodinné příslušníky v motolské nemocniční ubytovně, aby mohli být nablízku svým dětem.

Aktuální projekty