HUMANITAS AFRIKA

http://www.humanitasafrika.cz Phone: 251 560 375 Email: info@humanitasafrika.cz


Humanitas Afrika o.p.s. vzniklo v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz