HUMANITAS AFRIKA

http://www.humanitasafrika.cz tel.: 251 560 375 e-mail: info@humanitasafrika.cz


Humanitas Afrika o.p.s. vzniklo v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz