Otevři oči

http://www.otevrioci.cz Phone: 776 367 920 Email: info@otevrioci.cz


Otevři oči je nezisková organizace usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace veganství. Spolek působí na čistě dobrovolnické bázi a nemá žádné zaměstnance, jeho činnost je financována zejména dary drobných přispěvatelů z řad individuálních příznivců. Spolek působí v Praze, ovšem vydává a distribuuje tiskové materiály pro celé Česko i Slovensko. Mezi další stěžejní aktivity spolku patří pravidelné veřejné akce jako ochutnávky veganských pokrmů zdarma, komunitní večeře, každoroční pochod za práva zvířat The Official Animal Rights March, osvětová kampaň Vánoce bez násilí, Bílé minus, nebo Světový den hospodářských zvířat. Provozujeme web soucitne.cz, největší portál o veganství v ČR.

Current projects

Ukončené projekty