Očima zvířat, z. s.

https://www.ocimazvirat.cz tel.: 776 367 920 e-mail: info@ocimazvirat.cz


Očima zvířat je nezisková organizace usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace veganství. Spolek působí na čistě dobrovolnické bázi a nemá žádné zaměstnance, jeho činnost je financována zejména dary drobných přispěvatelů z řad individuálních příznivců. Spolek působí v Praze, ovšem vydává a distribuuje tiskové materiály pro celé Česko i Slovensko. Mezi další stěžejní aktivity spolku patří pravidelné veřejné akce jako ochutnávky veganských pokrmů zdarma, komunitní večeře, food festival s přednáškami Veganské hody, osvětová kampaň Vánoce bez násilí, Bílé minus, nebo Světový den hospodářských zvířat. Provozujeme web soucitne.cz, největší portál o veganství v ČR.

Aktuální projekty

Ukončené projekty