4. dubna 2024 | Pozitivní příběhy

Splněné sny na vaší škole i bez dotací. Zapojte dárce přes Darujme.cz.

Snad každá škola má spoustu plánů, co vylepšit nebo opravit. Hodily by se lepší pomůcky pro výuku, rádi byste opravili školní hřiště, revitalizovali zahradu nebo máte jiný vysněný projekt. Ne vždy se však najdou finance v rozpočtu na jejich uskutečnění. A právě v ten moment je tady pro vás online dárcovská platforma Darujme.cz, kterou jsme nově otevřeli také pro školy a školky. Na začátku je dobré se zorientovat v tom, v jakém režimu vaše škola přijímá dary. A právě tomto článku probereme tři nejčastější právně-fundraisingové scénáře.

Zaregistrujte se na Darujme.cz právě teď, oslovte komunitu kolem vaší školy a začněte vybírat na své vysněné projekty!

O tom, jak na Gymnáziu Šumperk oslovili komunitu kolem školy a získali přes půl milionu korun na obnovu chátrajícího školního dvora, jsme psali v minulém článku.

Dnes se podíváme krok za krokem na to, v jakém režimu se i s vaší školou nebo školkou můžete zaregistrovat na Darujme.cz a jednoduše rozjet svou první kampaň!

Tady jsou tři nejčastější scénáře způsobu přijímání darů. Každý z nich má svá specifika.

 

1. Nejjednodušší cesta: Školy s existujícím spolkem nebo nadačním fondem 

Školy, které mají vytvořený spolek rodičů, zájmový spolek nebo například nadační fond, mají k fundraisingu o něco jednodušší cestu díky flexibilitě, kterou tyto formy nabízejí. Spolky a nadační fondy mohou fungovat jako efektivní most mezi školou a její komunitou, usnadňující proces získávání finančních prostředků. Tady stačí mít zveřejněnou výroční zprávu vašeho spolku a zpravidla jednou ročně dárcům poslat (hromadně a na pár kliků přímo z Darujme.cz) potvrzení o daru.

Účelové využití prostředků: Je důležité si ověřit v zakládacích dokumentech, jak mohou být prostředky spolku či nadačního fondu použity.

Můžete začít i v malém. Co takhle vylepšit školní zahrádku?

 

2. Školy zřizované veřejným subjektem bez spolku

Pro školy, které jsou zřízeny městem, krajem nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a nejsou spojeny se spolkem nebo jinou formou nevládní organizace (NGO), může být cesta k fundraisingu komplexnější. Tyto instituce obvykle operují jako příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.

Rozpočtové a mimorozpočtové zdroje (peněžní fondy): Tyto školy musí pečlivě oddělovat rozpočtové zdroje, které jsou určeny pro hlavní činnosti školy a financovány ze státních prostředků, od mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary od jednotlivců nebo firem. Přijetí těchto darů vyžaduje písemný souhlas zřizovatele.

Peněžní fondy: Jsou omezeny na specifické účely, jako je rezervní fond, investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb, který nelze pro účely dárcovských sbírek využít.

3. Školy a školky zřizované soukromým subjektem 

Soukromé školy, zřízené například formou s.r.o., mohou na Darujme.cz vstupovat podobně jednoduše jako běžné firmy. Tyto instituce mají obvykle větší flexibilitu v procesu fundraisingu a v nastavení podmínek pro přijímání darů.

Právní forma a fundraising: I soukromé školy a školky mohou mít také založené nadační fondy, což jim umožňuje efektivně získávat a spravovat dary.
Každý ze scénářů nabízí unikátní možnosti i výzvy. Nejdůležitější je, aby školy rozuměly svým právním a finančním podmínkám, měly jasně definované cíle a věděly, jak oslovit a zapojit svou komunitu.

Nejjednodušší cesta: Spolky a nadační fondy

Pokud vaše škola již disponuje spolkem nebo nadačním fondem, máte značnou výhodu. Proces přijímání darů a vystavování potvrzení o daru pro vás bude hračka a snadno jej zvládnete přímo na platformě Darujme.cz. Tato flexibilita vám umožňuje rychle reagovat na potřeby vaší školy a efektivně mobilizovat podporu ve vaší komunitě.

Závěrem

Bez ohledu na to, jaká je právní forma vaší školy, Darujme.cz představuje cenný nástroj, který může pomoci rozšířit možnosti financování vašich projektů. Klíčem k úspěchu je porozumění vašim specifickým podmínkám a efektivní komunikace s vaší komunitou. S těmi správnými nástroji a přístupem si může každá škola a školka otevřít dveře k novým příležitostem.

Nejste si stále jistí, jestli je pro vaši školu Darujme.cz to pravé ořechové? Máte doplňující otázky? Ozvěte se nám, rádi vám poradíme! Jana Kočí, jana.koci@nadacevia.cz

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci