Karolína Píchová: Dárcovská výzva pro projekt MÍT či NEMÍT

Říďa stoupá aneb cesta vzhůru pro lidi na okraji

vybíráme od 17.6.2024
5 500 Kč
vybráno 9 % z 60 000 Kč

zbývá

48 dní

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V Jindřichově Hradci a v nejbližším okolí žijí stovky lidí, kteří se ocitli na dně a své cestě vzhůru potřebují naši pomoc. Po roce jsem se rozhodla opět vydat na pouť. Tentokrát volím poutní cestu svatého Františka z Assisi s cílem v Římě. Čeká na mě celkem zhruba 16 500 nastoupaných výškových metrů a jejich zdoláním bych ráda pomohla lidem ze dna začít stoupat vzhůru.

Foto: Camino del Norte, 2015
Lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a materiální nouzi a nemohou ji vyřešit vlastními silami, slouží v Jindřichově Hradci už šest let Výdejna Samaritán. Na základě sociálního šetření tam Charita Jindřichův Hradec poskytuje potřebným nutnou potravinovou, hygienickou a jinou materiální pomoc.
 
Mým cílem je vybrat částku, která zajistí fungování Výdejny Samaritán minimálně na dva letní měsíce. Jsou to jednoduché počty a pouhé 3 koruny za jeden vystoupaný metr😊.
 
3000 Kč = 1000 vystoupaných metrů na cestě vzhůru
1500 Kč = 500 vystoupaných metrů na cestě vzhůru
900 Kč = 300 vystoupaných metrů na cestě vzhůru
600 Kč = 200 vystoupaných metrů na cestě vzhůru
300 Kč = 100 vystoupaných metrů na cestě vzhůru
 
Neváhejte a pomozte lidem, kteří se s vaší podporou zvládnou odrazit ode dna a začít stoupat vzhůru!

Děkuji Vám jejich jménem z celého srdce!

Foto: Moravsko-slezská trasa, 2021

👏Seznam sponzorů a podporovatelů

Zde se mohou objevit Vaše jména, stojíte-li o veřejnou podporu a propagaci. Všichni dárci mohou získat potvrzení o daru nebo může být vystavena darovací smlouva. 
Příklad:
  • Adam Novák z Jindřichova Hradec
  • Nejlepší firma 4ever, Jindřichův Hradec

🌐Sociální sítě:


Foto: Camino Portugues, 2022
Charita Jindřichův Hradec
Mít střechu nad hlavou, čistou postel, jídlo, oblečení pro sebe i pro děti, školní pomůcky či mít možnost prožít různé výlety, mít lidi, o které se můžeme opřít … Nebo NEMÍT TÉMĚŘ NIC. Pro většinu z nás je samozřejmostí mít suchou, teplou postel, v lednici jídlo, dopřát dětem spoustu zážitků, koupit oblečení, mít kolem sebe lidi, o které se můžeme opřít. Jsou ale mezi námi lidi, které potkala nepřízeň osudu, ku příkladu finanční krize, ztráta střechy nad hlavou, ztráta práce, přírodní živly, válka… Jediné, co mají jsou díry. Díry v oblečení, ve střeše (pokud nějakou mají), díry v rozpočtu (prázdnou peněženku, prázdnou lednici), díry ve vztazích, v životě… My těmto lidem můžeme POMOCT! Neexistuje malý dar, každá koruna se počítá! Podpořte nás, abychom dokázali i nadále důstojně podporovat a zvedat lidi ze společenského dna a nabízet jim druhou šanci na nový život. Jsme Charita Jindřichův Hradec.
Pomáháme.
Jsme organizace, která má možnost pomáhat LIDEM V NOUZI, v kritické životní situaci, dětem i rodinám s dětmi, lidem bez domova a těm, kteří se v důsledku covidových opatření nebo v důsledku živelné pohromy a jinou souhrou nešťastných událostí ocitli v tísni. Naše služby jsou úzce propojené a plně připravené i na pomoc uprchlíkům, v této době zejména z Ukrajiny. Umíme jim pomoct a podpořit je v rámci krizové intervence a ve všech oblastech, v kterých se pohybujeme a které jsou pro ně existenčně nevyhnutné. 

A teď máte jedinečnou možnost podpořit a pomoci lidem v nouzi i VY. Chceme jim ukázat, že se dá žít i jinak – líp. Můžete spolu s námi dát těmto lidem šanci „vyhrabat se“ z beznaděje, z okraje společnosti a začít žít plnohodnotně a beze strachu.  

POMOŽTE NÁM POMÁHAT.

Podpořte nás a přispějte, abychom měli dostatečně pevnou ruku a dokázali i nadále důstojně podporovat a zvedat lidi ze země a nabízet jim druhou šanci na nový život - jsme Charita Jindřichův Hradec.

Našim klientům poskytujeme v současnosti 5 služeb:

·       Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rity
·       Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
·       Poradna pro lidi v nouzi
·       Noclehárna sv. Antonína
·       Sociální rehabilitace sv. Markéty


Mezi naše další služby patří:

·       Výdejna Samaritán (materiální pomoc osobám v nouzi)
·       Neformální vzdělávání v České Kanadě
(vzdělávání dětí se špatným školním prospěchem zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí)


 
Příběh z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas (NZDM) - aneb pomáhat může každý:

Počátkem února začal službu našeho (NZDM) Kompas využívat mladík (kolem dvaceti let věku), který se o této službě dozvěděl prostřednictvím Noclehárny sv. Antonína, kde přečkával noci, protože se ocitl bez domova. Chladná únorová odpoledne a podvečery trávil v klubu Kompas, kde ochotně pomáhal se školní přípravou přítomných dětí. Seznámil se tak s chodem této naší služby, pracovníky a ostatními klienty.  Náš pedagogický pracovník Petr Švepeš o něm říká: "Byl komunikativní a  pracovníkům prozradil, že měl těžké dětství,  jeho otec byl alkoholik, který se o něj nestaral a nezajímal..." . "Protože jej v Jindřichově Hradci nic nedrželo, rozhodl se město opustit a začít nový život jinde." dodává. Pracovníci NZDM mu pomohli se sepsáním životopisu a zapůjčili mu služební telefon k obvolávání pracovních nabídek. Službu využíval celkem jeden týden. Následně odjel do západních Čech za novým zaměstnáním a bydlením. 
Věříme, že s Vaší pomocí bude mít více lidí šanci na lepší život. Děkujeme!
 


Účelem sbírky je podpora a rozvoj služeb, které Charita Jindřichův Hradec poskytuje. Udržení stávající kvality a případné zajištění rozšíření poskytovaných služeb. Sbírka je úředně registrovaná veřejná sbírka pod č. j. KUJCK 15967/2022 a pokud do ní přispějete převodem na účet nebo přes portál Darujme.cz, je dar daňově uznatelným nákladem. Stačí vyplnit žádost o vystavení potvrzení. Děkujeme😊
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Charita Jindřichův Hradec, projekt: MÍT či NEMÍT