Charita Jindřichův Hradec


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

MÍT či NEMÍT

Mít střechu nad hlavou, čistou postel, jídlo, oblečení pro sebe i pro děti, školní pomůcky či mít možnost prožít různé výlety, mít lidi, o které se můžeme opřít … Nebo NEMÍT TÉMĚŘ NIC. Pro většinu z nás je samozřejmostí mít suchou, teplou postel, v lednici jídlo, dopřát dětem spoustu zážitků, koupit oblečení, mít kolem sebe lidi, o které se můžeme opřít. Jsou ale mezi námi lidi, které potkala nepřízeň osudu, ku příkladu finanční krize, ztráta střechy nad hlavou, ztráta práce, přírodní živly, válka… Jediné, co mají jsou díry. Díry v oblečení, ve střeše (pokud nějakou mají), díry v rozpočtu (prázdnou peněženku, prázdnou lednici), díry ve vztazích, v životě… My těmto lidem můžeme POMOCT! Neexistuje malý dar, každá koruna se počítá! Podpořte nás, abychom dokázali i nadále důstojně podporovat a zvedat lidi ze společenského dna a nabízet jim druhou šanci na nový život. Jsme Charita Jindřichův Hradec.

vybíráme od 16.3.2022

Pomozte nám pomáhat

Podpoře spolu s námi lidi v nouzi a v nesnázích. Podejme jim pomocnou a pevnou ruku.
10 250 Kč

přispělo

27 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomáháme.
Jsme organizace, která má možnost pomáhat LIDEM V NOUZI, v kritické životní situaci, dětem i rodinám s dětmi, lidem bez domova a těm, kteří se v důsledku covidových opatření nebo v důsledku živelné pohromy a jinou souhrou nešťastných událostí ocitli v tísni. Naše služby jsou úzce propojené a plně připravené i na pomoc uprchlíkům, v této době zejména z Ukrajiny. Umíme jim pomoct a podpořit je v rámci krizové intervence a ve všech oblastech, v kterých se pohybujeme a které jsou pro ně existenčně nevyhnutné. 

A teď máte jedinečnou možnost podpořit a pomoci lidem v nouzi i VY. Chceme jim ukázat, že se dá žít i jinak – líp. Můžete spolu s námi dát těmto lidem šanci „vyhrabat se“ z beznaděje, z okraje společnosti a začít žít plnohodnotně a beze strachu.  

POMOŽTE NÁM POMÁHAT.

Podpořte nás a přispějte, abychom měli dostatečně pevnou ruku a dokázali i nadále důstojně podporovat a zvedat lidi ze země a nabízet jim druhou šanci na nový život - jsme Charita Jindřichův Hradec.

Poskytujeme 4 základní služby:

·       Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi sv. Rity
·       Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
·       Poradnu pro lidi v nouzi
·       Noclehárnu sv. Antonína

Mezi další služby patří:

·       Výdejna Samaritán (materiální pomoc osobám v nouzi)
·       Neformální vzdělávání v České Kanadě 
o(vzdělávání dětí se špatným školním prospěchem zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí


 
Příběh z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas (NZDM) - aneb pomáhat může každý:

Počátkem února začal službu našeho (NZDM) Kompas využívat mladík (kolem dvaceti let věku), který se o této službě dozvěděl prostřednictvím Noclehárny sv. Antonína, kde přečkával noci, protože se ocitl bez domova. Chladná únorová odpoledne a podvečery trávil v klubu Kompas, kde ochotně pomáhal se školní přípravou přítomných dětí. Seznámil se tak s chodem této naší služby, pracovníky a ostatními klienty.  Náš pedagogický pracovník Petr Švepeš o něm říká: "Byl komunikativní a  pracovníkům prozradil, že měl těžké dětství,  jeho otec byl alkoholik, který se o něj nestaral a nezajímal..." . "Protože jej v Jindřichově Hradci nic nedrželo, rozhodl se město opustit a začít nový život jinde." dodává. Pracovníci NZDM mu pomohli se sepsáním životopisu a zapůjčili mu služební telefon k obvolávání pracovních nabídek. Službu využíval celkem jeden týden. Následně odjel do západních Čech za novým zaměstnáním a bydlením. 
Věříme, že s Vaší pomocí bude mít více lidí šanci na lepší život. Děkujeme!
 


Účelem sbírky je podpora a rozvoj služeb, které Charita Jindřichův Hradec poskytuje. Udržení stávající kvality a případné zajištění rozšíření poskytovaných služeb. Sbírka je úředně registrovaná veřejná sbírka pod č. j. KUJCK 15967/2022 a pokud do ní přispějete převodem na účet nebo přes portál Darujme.cz, je dar daňově uznatelným nákladem. Stačí vyplnit žádost o vystavení potvrzení. Děkujeme😊

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.