Charita Jindřichův Hradec

https://jindrichuvhradec.charita.cz/ tel.: 731 604 554 e-mail: reditel@jhradec.charita.cz , fundraiser@jhradec.charita.cz


Charita Jindřichův Hradec se věnuje pomoci jednotlivcům a rodinám v nouzi na Jindřichohradecku. Poskytuje pět registrovaných sociálních služeb (Poradnu pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi sv. Rity, Noclehárnu sv. Antonína, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas a Sociální rehabilitaci sv. Markéty). Dále se zaměřuje na vzdělávání dětí se špatným školním prospěchem, koordinuje dobrovolnickou činnost v oblasti, poskytuje materiální pomoc lidem v nouzi nebo lidem zasaženým mimořádnou událostí atd. Veškerá činnost vychází z poslání, kterým je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu a také z potřeb v lokalitě.

Aktuální projekty

Ukončené projekty