Petr Lupton: Dárcovská výzva pro projekt NePornu 2024

Vánoční sbírka pro NePornu!

vybíráme od 29.11.2023
97 171 Kč
vybráno 19 % z 500 000 Kč

přispělo

36 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
NePornu pomáhá lidem závislým na pornografii zcela zdarma. Abychom zajistil hladký začátek příštího roku, potřebujeme vybrat půl milionu korun. Zapojte se svým darem do toho, co v NePornu děláme, a sdílejte také tuto výzvu se svými přáteli. 
Projekt NePornu pomáhá lidem závislým na pornografii již od roku 2018. Od té doby nás kontaktovalo již více než 2500 klientů s žádostí o pomoc, rozjeli jsme místní podpůrné skupiny a začali nabízet preventivní programy do škol.

Celý projekt ovšem dál roste. Na rok 2024 plánujeme rozšířit náš tým, abychom mohli ještě efektivněji rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat těm, kteří to potřebují. Čeká nás například rozvoj práce v regionech, zaškolování nových lektorů nebo tvorba nových online kurzů.

Abychom zajistili hladký začátek nového roku, chtěli bychom vybrat alespoň 1/3 našeho celkového rozpočtu na příští rok, který bude činit 3,5 milionu korun. Část financí jsme již vybrali nebo máme přísliby od pravidelných a významnějších dárců, ale stále nám schází přibližně 500 000 Kč.

Proto budu moc vděčný, když se zapojíte do této předvánoční výzvy svým darem v jakékoliv výši! 
Ale také nezapomeňte sdílet tuto sbírku se svými přáteli! 
NePornu, z. s.
Naším cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie, která negativně ovlivňuje naše zdraví, naše vztahy i naši společnost, a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostním chováním spojeným se sledováním pornografie, a to především formou e-koučinku, který nabízíme zdarma.
Projekt NePornu pomáhá lidem závislým na pornu a jejich partnerům již od roku 2018.

Všechnu naši práci si můžete prohlédnout na webu NePornu.cz.

Jak pomáháme?

Průběžně se snažíme rozšiřovat a zdokonalovat pomoc, kterou našim klientům nabízíme. V současné době existuje několik forem pomoci: 
 1. E-koučink, nebo-li doprovázení po emailu 
  → mezi lety 2018 a 2023 nás kontaktovalo více než 2500 klientů s žádostí o pomoc
  → ke konce roku 2023 máme přes 40 dobrovolníků 
 2. Podpůrné skupiny, lokální i online
  → ke konci roku 2023 běží 8 aktivních skupin, z toho 3 jsou online
  → online skupiny jsou zvlášť pro muže, ženy a partnerky závislých 
 3. Online fórum, kde si lidé vedou anonymní deníky abstinence
  → ke konci roku 2023 máme přes 250 aktivních uživatelů 
 4. Discord, kde se uživatelé navzájem podporují
  → ke konci roku 2023 máme přes 200 aktivních uživatelů 
 5. Online kurzy, kde se lidé mohou vzdělávat
  → mezi lety 2018 a 2023 se do našich kurzů přihlásilo více než 4500 studentů
 6. Preventivní programy na školách, od 4. tříd ZŠ až po konec střední 
  → s preventivními programy jsme začali ve školním roce 2022/23, přičemž se setkáváme se skvělou zpětnou vazbou od žáků, učitelů, metodiků a preventistů 
  → jenom ve školním roce 2022/23 jsme v rámci rozjezdu navštívili 64 tříd, tedy v průměru 1100 žáků
 7. Vzdělávací semináře, pro páry, rodiče, vedoucí, učitele atd. 

Plán na rok 2024

V našem úsilí a rozvoji chceme nadále pokračovat, a tak jsme si pro rok 2024 vytyčili následující cíle:

Rozpočet na rok 2024

Celkový rozpočet na rok 2024 činí přibližně 3 750 000 Kč.

Do rozpočtu se počítají mzdy zaměstnanců, náklady na vzdělávání a supervizi e-koučů, náklady na online propagaci ke zvyšování povědomí a další provozní náklady (pronájem kanceláře, účetnictví atd.). Oproti loňskému roku se jedná o rapidní nárůst, ale věříme, že tím docílíme zkvalitnění našich služeb a rozšíření pomoci lidem, kteří to potřebují.

Plán rozložení darů:
 • 1 000 000 Kč na pravidelných dárcích (aktuálně máme přislíbeno 700 000 Kč)
 • 1 000 000 Kč na jednorázových darech 
 • 1 500 000 Kč od významnějších dárců (prosím kontaktujte nás na info@nepornu.cz) 
 • 100 000 Kč zůstatek z rozpočtu z roku 2023

Pokud byste si chtěli přečíst výroční zprávu nebo dostávat pravidelné čtvrtletní newslettery o tom, co se v projektu aktuálně děje, podívejte se zde na náš web.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat přes náš formulář zde

Držte se a bůh žehnej Vaší práci!

vysocinak
500 Kč

Děláte dobrou věc! Skončeme jednou pro vždy s pornem.

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
NePornu, z. s., projekt: NePornu 2024