CZ / EN

NePornu, z. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Preventivní programy na školách 2022/23

Děti se poprvé setkají s pornografií v průměru v 11 letech, přičemž mnohdy nejsou vůbec informovány o rizicích spojených se sledováním pornografie. Svým darem podpoříte vytvoření preventivních programů o problematice pornografie.

vybíráme od 28.6.2022

Podpořit prevenci na školách

Svým darem podpoříte vytvoření metodik pro preventivní programy v oblasti pornografie na školách.
23 100 Kč
vybráno 9 % z 250 000 Kč

zbývá

14 dní

přispělo

24 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V rámci služby NePornu se často setkáváme s lidmi, kteří pravidelně konzumují pornografii od 11 - 12 let, což potvrzují i výzkumy, které říkají, že průměrný věk prvního kontaktu dítěte s pornem je 11 let. V dnešní době plné lehce dostupného internetového porna se ale setkáváme i s lidmi, kteří pravidelně konzumují pornografický obsah již od 6 let. 

Děti se setkávají s pornem aniž by byly informovány o rizicích spojených s jeho konzumací. A přesně to chceme v rámci NePornu změnit! A vy nám s tím můžete pomoci :) 

Naše cíle pro školní rok 2022/2023:
  • vytvořit 3 preventivní programy pro základní školy, včetně metodiky
  • odpilotovat tyto programy na vybraných ZŠ
  • vyškolit další lektory
  • přeložit Příručku pro odborníky ke knize Dobré obrázky, špatné obrázky
Zde je podrobný popis toho, co nás čeká: 

Preventivní programy

Už v roce 2019 jsme přišli s vizí dostat toto téma do škol a vytvořit "otevřené" lektorské programy, které by mohli využívat ostatní lektorské organizace. Tenkrát jsme začali pracovat na lektorském programu pro 8-9 třídu ve spolupráci se Školou života (KAM) a Acetem. Jenže pak bohužel přišel Covid a všechna práce se na dva roky úplně zastavila.

Teď na jaře jsme ovšem konečně měli možnost tento program, který jsme v podstatě před 2 lety dokončili, pilotovat na dvou základních školách. Na jedné to pilotovala naše e-koučka Kristýna, která tam dělá školní psycholožku. A pak jel Pete s e-koučem Vítkem na další školu, přičemž reakce na program byly výborné!


Program pro 8-9 třídu potřebujeme ještě maličko vyladit, ale jinak je v podstatě hotový, Dále bychom ale chtěli vytvořit preventivní program také pro 6-7 třídu. A pokud vše půjde dobře, tak také pro 4-5 třídu, která věkově odpovídá průměrnému věku první expozice.

Tvorbu těchto programů by si vzal na starosti náš e-kouč Matěj, který si projde i další školení a který si vytvoří pracovní týmy, v nichž budou na metodice pracovat společně. Součástí těchto týmů by měli být i další zkušení lektoři z různých lektorských organizací. Každopádně by výsledkem měly být 3 preventivní programy. 

Pilotáž na školách

Ono program nestačí pouze vytvořit, ale je potřeba jej také otestovat, jestli je pro žáky srozumitelný a přiměřený. Po dokončení tvorby prventivního programu je následně zapotřebí vzít program do škol, vyzkoušet ho, získat zpětnou vazbu od žáků a učitelů, a případně vyladit nějaké nedostatky. Jenom pro vaši představu můžeme říct, že tvorba může trvat přibližně půl roku, ale pak se dalšího půl roku program ještě ladí, než vznikne výsledný produkt, takže je za tím spousta práce.

Nicméně už teď nás kontaktují školy, že by měly o programy zájem. Když jezníme po přednáškách, lidé se nás ptají, jestli můžeme vzít toto téma do škol. Spousta lidí si totiž uvědomuje, jaký to je problém.

Například nedávno nás kontaktovala jedna školní metodička s prosbou o radu, že musí řešit právě šíření pornografie ve 3. třídě. Ačkoliv tedy pornografie začíná být problém hlavně na druhém stupni, tak se čím dál tím více setkáváme s tímto problémem již na prvním stupni ZŠ. A školy hledají někoho, kdo by jim v této oblasti pomohl. 

Školení dalších lektorů

Aby vše zároveň fungovalo hladce, budeme mít v rámci NePornu na starosti zaškolení také nových lektorů, aby mohli toto téma vzít kvalifikovaně do škol. Počítáme totiž se spoluprácí dalších lektorských organizací, které v České republice působí, aby se toto téma rychleji dostávalo do škol. Sami máme omezenou kapacitu a společně může dosáhnout mnohem větších výsledků a zasáhnout mnohem více žáků. 

Každpádně výsledkem našeho ročního úsilí, kdy budeme mít vytvořené a odpilotované programy, by mělo být zaškolení dalších lektorů, kteří vezmou toto téma do škol, kde působí. A i zde už několik lektorů projevilo zájem se v této oblasti zaškolit. Takže i zde reagujeme na již existující poptávku. 

Příručka pro odborníky

Možná jste si všiml, že teď v červnu 2022 jsme vydali knížky pro děti s názvem Dobré obrázky, špatné obrázky. Máme dvě verze, přičemž jedna je určena pro děti ve věku 3-6 let a druhá pro děti ve věku 7-11 let. No a autorka těchto knih vydala na podzim 2021 také Příručku pro odborníky, která slouží jako doplňující materiál ke knize pro starší děti. Je psaná pro terapeuty a pedagogy, kteří pracují s dětmi. Jedná se tedy o vynikající doplněk, který bychom chtěli v rámci celého projektu na školách také přeložit.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Prosím přijďte i do školy v Bystřanech a do Gymnázia v Teplicích. Děkuji.

Hanka Ranftova