Skautky Vyškov: Dárcovská výzva pro projekt Skautský dům ve Vyškově - jdeme do finále!

Nový skautský dům ve Vyškově

vybíráme od 14.4.2021
10 211 Kč
vybráno 34 % z 30 000 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
 Skautská klubovna ve Vyškově byla již pár let v posledním tažení. Tak jsme ji zbourali a na jejím místě postavili nový skautský dům. Na jeho dokončení nám ale stále chybí nějaký ten peníz. Přispějte k dokončení domu jež bude sloužit nejen jako zázemí několika oddílů jednoho z největších skautských středisek v republice, ale třeba i místnímu mateřskému centru nebo akcím pořádaným skauty pro veřejnost.
Získali jsme podporu od Skautské nadace Jaroslava Foglara, která nám přidá k darům polovinu!
 Něco málo o výzvě
Abychom jen nebrali, chceme dát i něco na oplátku. Naším cílem je vybrat 30 000 Kč na vybavení vnitřních prostor. Tuto částku jsme si rozdělili a vytvořili tak čtyři milníky:
  • 7500 Kč - napečeme 7,5 kg cukroví a buchet do Vyškovské nemocnice
  • 15 000 Kč - společně vysadíme 75 stromů jako poděkování
  • 22 500 Kč - vysbíráme 750 kg odpadu ve Vyškově a okolí
  • 30 000 Kč - společně ujdeme a uběhneme 7 500 km
  Svými penězi tak nepřispíváte pouze na novou klubovnu pro skauty. Každá koruna pomůže a posune nás blíž k našim milníkům. Bude to sice fuška, ale my to zvládneme. A jak se posouváme v plnění našich úkolů můžete sledovat na našich sociálních sítích.
Facebook: https://m.facebook.com/skautkyvyskov/
Instagram: https://www.instagram.com/skautkyvyskov/

Něco málo o nás
 Jako třicetičlenný oddíl jsme si symbolicky zvolily částku 30 000 Kč. Náš oddíl momentálně funguje pouze online, snažíme se ale co nejvíce přiblížit činnosti za běžné situace. Konají se oddílové schůzky, proběhla zatím jedna víkendová online výprava, ale zapojujeme se i do různých soutěží a výzev. Díky družinovému systému, fungujícímu na principu výchovy předáním zodpovědnosti, se do přípravy programů zapojují skautky již od útlého věku. Družiny - menší skupinky které jsou součástí oddílu - vedou totiž vrstevnice členek družiny. Obvykle to bývají žákyně 8. nebo 9. ročníku. Nejen ony se ale zapojují do chystání her a aktivit na tábor. Na vyvrcholení skautského roku se podílejí všichni. Každá členka má možnost připravit si program pro ostatní, musí přiložit ruku k dílu co se týče fungování tábora, ale přesto je jejím největším úkolem si dva týdny v přírodě především užít. 
 Také dlouhodobě spolupracujeme s vyškovskou ADROU. Před vánocemi kdy byly opatření maličko volnější jsme se setkaly a společně vytvořily vánoční přání do domovů seniorů ve Vyškově a Habrovanech. Před Velikonocemi jsme, tentokrát každá samostatně, upekly do stejných domovů něco na zub. Sešlo se nám menší stádo pečených beránků, nádherně vyzdobené muffinky, palačinkový dort od skautů z Ivanovic, pár mazanců… Někteří roveři - skauti a skautky starší 15 let - se také zapojují v místních domovech důchodců a domech chráněného bydlení jako dobrovolníci. Někteří chodí vypomáhat přímo tam s úkony nutnými pro jejich chod, jiní se snaží zvednout náladu obyvatel domovů pomocí schůzek s nimi, hraním her, povídáním a v současné době především psaním dopisů. 


Skautská nadace Jaroslava Foglara
Vyškovští skauti staví novou klubovnu. Původní klubovna dosloužila a kapacitně již nevyhovala potřebám velkého skautského střediska. Stará klubovna je již srovnaná se zemí, nová roste před očima! V roce 2019 jsme v rámci dárcovské sbírky získali od více jak 260 podporovatelů úžasných 320 000 Kč. Ty byly využity na projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Část finančních zdrojů však potřebujeme ještě získat. Podpořte prosím znovu i Vy skauting ve Vyškově.
 Aktuality sledujte na našem Facebooku https://www.facebook.com/novaklubovna/
Podpořte prosím některou z probíhajících oddílových dárcovských výzev:
  • 5. oddíl vodních skautů RA se rozhodli ve své výzvě ztrojnásobit obnos, který vydělali pro klubovnu společnou brigádou při úklidu areálu PDA ve Vyškově.
Nebo se podívejte na již ukončené výzvy:
7. roj světlušek připravil výzvu s hledáním pokladu.
3. oddíl skautek připravil výzvu, ve které holky za příspěvky plánují péct pro zdravotníky, sbírat odpadky a běhat.
2. oddíl skautů ve své výzvě slibuje zamakat a za každou vybranou korunu kluci na táboře udělají klik! 
4. smečka vlčat založila výzvu, se kterou můžete objevit 15 vrcholků Moravy. A nejen to - za každou stokorunu vyčistí vlčata kousek řeky Hané. 

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sbírky za štědré příspěvky. Významně podpořili a hlavními partnery projektu jsou:
  Město Vyškov,
  Jihomoravský kraj,
  Nadace PPF,
  SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
  Nadace moudré pomoci
  Ekotermex, a. s.
  Skautská nadace Jaroslava Foglara
  Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z.s.
  Nadace ČEZ

- Aktuální sbírku podpořily i firmy:
  Schiedel, s.r.o.,
  Banador s.r.o.,
  Drogerie barvy Pospíšil Masarykovo náměstí,
  TRASKO,
  Mudr. Jiří Wolf - Stomatologie s.r.o.
  STAEG Facility, spol. s r.o.
  Philanthropy and You - Eurowag charity project
 
Aktuálně Skautská nadace Jaroslva Foglara podpoří každou 1 korunu (vybranou po 8.4.2021) 50 haléři do max. celkové výše 50 000 Kč.


Stará klubovna je zbourána, nová roste před očima. Během podzimu 2021 bychom již měli zahájit činnost v novém!
Nová klubovna je již téměř dokončena. Nadále můžete podpořit  realizaci interiéru, na který nám v současnosti chybí asi 250 000 Kč. Podpořte prosím nyní novou klubovnu a skauty i Vy. Každá koruna se totiž počítá a i malý příspěvek je velkým gestem!

Cože? Nový skautský dům ve Vyškově?
Na podzim 2021 se sedm skautských oddílů střediska ve Vyškově bude moci nastěhovat do nových kluboven. Završí se tím dlouhodobý projekt, do kterého vyškovští skauti investovali obdivuhodné množství energie, který ale zároveň velmi aktivně podporuje také město i veřejnost, jež vnímá jeho širší společenský přínos. Skauting se totiž ve Vyškově těší už od začátku 90. let vzrůstající popularitě a místní středisko se svými 370 členy je tu důležitou součástí společenského života. O modernizaci svého zázemí usilovali zdejší skauti více než deset let, protože jejich původní budova měla svá nejlepší léta dávno za sebou. Provizorní dřevostavba, tzv. likusák,  sloužila k ubytování stavebních dělníků ve druhé polovině 80. let. V roce 1991 ji skauti přesunuli na současné místo. Díky jejich péči a neustálým drobným opravám a investicím sloužila skoro tři dekády, její další údržba už ale ekonomicky naprosto nedávala smysl.
Proto potřebujeme pro vyškovské oddíly novou klubovnu.
Stavba byla zahájena na podzim 2020. Staví se na pozemku města na základě smlouvy o právu stavby. Po dokončení bude nová budova sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům – využívat ji bude například Mateřské centrum Radost, jehož klientky i jejich děti jistě ocení třeba velkou hernu na ploše šedesáti metrů čtverečních. Vizí skautského domu je, aby co nejvíce žila skautskými i jinými veřejnými aktivitami a využila tak na maximum svůj potenciál.

Projekt skautského domu byl na míru ušitý našim potřebám....
Nová stavba je dřevostavbou a je složena ze čtyř hmot zastřešených pultovými střechami. Zastavěná plocha činí 318 m2 o půdorysu 35,8 x 12,8 m o výšce hřebene 8 m. Vnější vzhled stavby – fasáda z modřínových prken, plechová střešní krytina. Bude téměř splňovat parametry pasivního domu.
Svůj sen si vyškovští skauti plní především díky kvalitní a pestré činnosti oddílů a sedmičlennému týmu, ve kterém má každý svou roli. Dále je pak velká síla v práci členů střediska, rodičů a kamarádů, kteří již na tomto projektu odpracovali stovky dobrovolnických hodin na samotné přípravě stavby, demolici staré klubovny, pomoci se sháněním finančních prostředků a úpravou náhradních prostor. S dodavatelskou firmou se povedla dohodnout i pomoc při výstavbě.

Financování?
Skautskému středisku se podařilo získat pro stavbu s celkovým rozpočtem cca 15,7 mil. Kč finanční podporu města a Jihomoravského kraje (cca polovina částky), nemalou část prostředků získává od drobných dárců z dárcovské sbírky na Darujme.cz (www.novaklubovna.jdem.cz), kterou formou matchingu podpořila Skautská nadace Jaroslava Foglara. Výraznou podporu se podařilo získat i od velkých dárců (Nadace PPF, místní firmy SMC a Nadace ČEZ). Cca 2 mil. Kč si bezúročně půjčují z Fondu nemovitosti Junáka, od skautského kraje a okresu a členů střediska. Další dva miliony mají naspořené z vlastních prostředků. Za zmínku stojí také darování služeb od místních firem v souhrnné hodnotě více než 200 000 Kč.

Podrobnější rozpočet...
Jisté        5 600 000 Kč - dotace město Vyškov
                2 100 000 Kč - Nadace PPF, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
                3 000 000 Kč - dotace Jihomoravského kraje
                2 200 000 Kč - vlastní zdroje
                320 000 Kč - Dárcovská sbírka z r. 2019
                55 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - příspěvek na projektovou dokumentaci
               212 440 Kč - firmy, slevy na materiálech a službách od našich členů a podporovatelů
                21 184 Kč - Sběr starého papíru a kovů 2020
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - matching veřejné sbírky na darujme.cz 2020
                16 440 Kč - Veřejná sbírka do kasičky na skautských vánočních trzích a dětském Dni v džungli
                354 564 Kč - Dárcovská sbírka 2020 (započítáno i matching 2020 a kasička z veřejné sbírky)
                100 000 Kč - Nadace ČEZ
                100 000 Kč - Dárcovská sbírka 2021 (pokračující počítadlo z r. 2020)
Možné     2 000 000 Kč - půjčky od jiných organizačních jednotek Junáka, Nadace moudré pomoci, členů a příznivců
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - matching veřejné sbírky na darujme.cz 2021
Chybí       250 000 Kč na realizaci interiéru a vybavení
                                     
Pomozte nám také...
1. Finančním darem
- zde na darujme.cz.
                                  - do zapečetěné kasičky na některé ze skautských akcí v rámci ohlášené veřejné sbírky.
                                  - větší dary (nad 10 000 Kč) preferujeme řešit pomocí darovací smlouvy.
2. Udělejte dárcovskou výzvu na podporu sbírky - Slavíte narozeniny, běháte nebo máte nápad jak jinak oslovit okolí a podpořit tak skautskou klubovnu? Staňte se naším ambasadorem, založte dárcovskou výzvu a oslovujte okolí s prosbou o příspěvek na náš dárcovský projekt. Stačí kliknout na zelené tlačítko "Založit dárcovskou výzvu" na konci této stránky. Více informací na https://www.darujme.cz/darcovska-vyzva/.
3. Zapojte se osobně - Můžete nám i pro každodenní skautskou činnost s něčím pomoct? Máte k dispozici materiál, vybavení, můžete zprostředkovat služby, které by se nám mohli hodit i pro běžnou skautskou činnost? Chcete přiložit ruku k dílu při bourání stávající skautské klubovny? Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět, jak můžete pomoct.
4. Dojednejte možného sponzora - Děláte ve firmě, která na podobné aktivity (spolu)přispívá? Nebo si myslíte, že by mohla přispět? Máte kamarády či příbuzné, kteří mohou pomoci jednou z výše jmenovaných forem? Zkuste se jich zeptat! A nebo nám dejte kontakt, a my je rádi oslovíme s vámi! Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět co vás napadlo.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Držím vám palce ⚜️

Ellie

Vaše výzva mě zaujala. Skautem jsem v mládí taky prošla a o my roky bojovali a skládali peníze na naši klubovnu. Tleskám vaší snaze za peníze udělat spoustu pozitivních věcí. Dorovnávám tedy vaši aktuální částku do kulaté cifry, přidávám pár sesbíraných odpadků v blízkém lese a přibližně 9 tis. mých dnešních kroků. Ať se vám daří

Zdeňka Jičínská
423 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Skautská nadace Jaroslava Foglara, projekt: Skautský dům ve Vyškově - jdeme do finále!