Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Skautský dům ve Vyškově - jdeme do finále!

Vyškovští skauti staví novou klubovnu. Původní klubovna dosloužila a kapacitně již nevyhovala potřebám velkého skautského střediska. Stará klubovna je již srovnaná se zemí, nová se staví! V minulém roce jsme v rámci veřejné sbírky získali od více jak 260 podporovatelů úžasných 320 000 Kč. Ty byly využity na projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Část finančních zdrojů však potřebujeme ještě získat. Podpořte prosím znovu i Vy skauting ve Vyškově.

vybíráme od 21.8.2020

Skautská klubovna Vyškov

jdeme do finále!
185 987 Kč
vybráno 62 % z 300 000 Kč

zbývá

32 dní

přispělo

72 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Aktuality sledujte na našem Facebooku https://www.facebook.com/novaklubovna/

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sbírky za štědré příspěvky. Významně podpořili jmenovitě:
- Hlavní partneři projektu: Město Vyškov, Jihomoravský kraj, Nadace PPF, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
- Skautská nadace Jaroslava Foglara - k prvním sto tisícům přidá polovinu.
- Schiedel, s.r.o., Banador s.r.o., Drogerie barvy Pospíšil Masarykovo náměstí.
- Olga a Petr Vymazalovi, Josef Kachlík, Soňa Srnová.

Vyškovští skauti staví novou klubovnu... V minulém roce se nám podařilo ve veřejné sbírce získat neuvěřitelných 320 000 Kč. Ty byly využity na projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Pojďme to společně dotáhnout a vyberme ještě jednou zbývající finanční prostředky.

30.10.2020:
Stará klubovna je zbourána. Staveniště předáno stavební firmě. Zahájení stavby nové klubovny!
Stále nám však chybí velká část finančních prostředků a pokud se nám je nepodaří získat, budeme si je muset půjčit.


Vyškovské středisko patří mezi největší skautská střediska v republice a celkem zastřešuje přes 350 skautů všech věkových kategorií. Zájem o skauting ve Vyškově je veliký a naše členská základna každým rokem roste. Některé oddíly dokonce musí nové členy z kapacitních důvodů odmítat. Stará skautská klubovna ve Smetanových sadech už mnoho let dosluhuje. Současnou budovu tvoří provizorní dřevěné stavební buňky, které dělníci využívali při stavbě Posádkového domu
armády. Skauti tyto buňky přestavěli na klubovnu v roce 1991. Pravidelnými brigádami jsme výrazně prodloužili životnost celé budovy, ale i přes veškerou snahu už několik let dosluhuje.

Proto potřebujeme pro vyškovské oddíly novou klubovnu.
 O její realizaci usilujeme již řadu let a využívat ji s námi bude Mateřské centrum Radost i další spolky. Stojí za námi obrovská podpora veřejnosti, města Vyškov i Jihomoravského kraje.  Nyní máme vše potřebné a začínáme stavět! Nová klubovna bude stát ve Smetanových sadech, na místě stávající.
"...V roce 2019 oslavili vyškovští skauti už sto let od svého založení a zájem o členství v jejich oddílech stále roste. Důstojné prostory si rozhodně zaslouží. V době, kdy zájem lidí o věci veřejné upadá, je to nesmírně důležité. Děti ve skautu jsou vedené přímo k tomu, aby našly a rozvinuly dovednosti, které mohou být užitečné pro ostatní. A to je mi moc sympatické,“ uvedl vyškovský starosta Karel Jurka pro Vyškovský zpravodaj.

Kde už jsme?
- Schválené stavební povolení.
- Právo stavby na pozemku města po dobu 50 let.
- Veřejná sbírka z roku 2019, ve které se podařilo vybrat 320 000 Kč od více než 260 podporovatelů.
- Schválená finanční podpora města Vyškov pro rok 2020 ve výši 4 000 000 Kč.
- Schválená finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2020 ve výši 1 850 000 Kč.
- Zajištěné náhradní prostory pro činnost po dobu výstavby ("Domeček" zapůjčený od města Vyškov, MC Radost, skautská klubovna v Ivanovicích na Hané).
- Naplánovaná demolice stávající klubovny s podporou vyškovské spalovny Ekotermex.
- Probíhající další veřejná sbírka a oslovování dalších možných dárců a firem.
- Vyhlášení veřejné soutěže na realizaci stavby. Vybrání vítěze odbornou komisí a zahájení jednání s vítěznou firmou.
- Uzavření smlouvy o realizaci s firmou QuickBuilding s.r.o.
- Stěhování do náhradních prostor
- Zbourání stávající klubovny
- 30.10.2020 - Předání staveniště stavební firmě. ZAHÁJENÍ STAVBY NOVÉ SKAUTSKÉ KLUBOVNY!

Co nás čeká?
- Získání zbývajících financí - asi 1,5 mil
(veřejná sbírka, firmy...)
-
Dokončení výstavby nové skaustké klubovny v druhé polovině roku 2021.


Pomůžete nám?
Na realizaci nové skautské klubovny se významnou měrou podílí členové střediska, kteří již několik let věnují projektu stovky dobrovolnických hodin. To ale samozřejmě nestačí. Potřebujeme finanční či materiální podporu vás - skautů, rodičů, bývalých členů, příznivců skautingu.
Bez vaší podpory se projekt neobejde!

Jelikož bude významná část prostředků na stavbu nové klubovny z veřejných zdrojů, spadáme pod zákon o veřejných zakázkách a finální cena realizace projektu bude závislá na výsledku veřejné soutěže. Předpokládaných 15 600 000 Kč chceme získat primárně z těchto zdrojů:
Jisté        4 000 000 Kč - dotace město Vyškov
                 2 100 000 Kč - Nadace PPF, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
                1 800 000 Kč - dotace Jihomoravského kraje
                1 800 000 Kč - vlastní zdroje
                320 000 Kč - veřejná sbírka z r. 2019
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - příspěvek na projektovou dokumentaci
                300 000 Kč - firmy, slevy na materiálech a službách od našich členů a podporovatelů
                120 000 Kč - Veřejná sbírka 2020
                11 000 Kč - Sběr starého papíru
Možné    2 000 000 Kč - dotace Jihomoravského kraje 2021
                1 200 000 Kč - půjčky od jiných organizačních jednotek Junáka, členů a příznivců
                500 000 Kč - Nadace ČEZ
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - matching veřejné sbírky na darujme.cz
Chybí       1 334 000 Kč - veřejná sbírka
                                         - nadace
                                         - firmy, slevy na materiálech a službách od našich členů a podporovatelů
                                         - půjčky
Pomozte nám také...
1. Finančním darem
- zde na darujme.cz.
                                  - do zapečetěné kasičky na některé ze skautských akcí v rámci ohlášené veřejné sbírky.
                                  - větší dary (nad 10 000 Kč) preferujeme řešit pomocí darovací smlouvy.
2. Udělejte dárcovskou výzvu na podporu sbírky - Slavíte narozeniny, běháte nebo máte nápad jak jinak oslovit okolí a podpořit tak skautskou klubovnu? Staňte se naším ambasadorem, založte dárcovskou výzvu a oslovujte okolí s prosbou o příspěvek na náš dárcovský projekt. Stačí kliknout na zelené tlačítko "Založit dárcovskou výzvu" na konci této stránky. Více informací na https://www.darujme.cz/darcovska-vyzva/.
3. Zapojte se osobně - Můžete nám i pro každodenní skautskou činnost s něčím pomoct? Máte k dispozici materiál, vybavení, můžete zprostředkovat služby, které by se nám mohli hodit i pro běžnou skautskou činnost? Chcete přiložit ruku k dílu při bourání stávající skautské klubovny? Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět, jak můžete pomoct.
4. Dojednejte možného sponzora - Děláte ve firmě, která na podobné aktivity (spolu)přispívá? Nebo si myslíte, že by mohla přispět? Máte kamarády či příbuzné, kteří mohou pomoci jednou z výše jmenovaných forem? Zkuste se jich zeptat! A nebo nám dejte kontakt, a my je rádi oslovíme s vámi! Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět co vás napadlo.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Stará klubovna je zbourána. Staveniště předáno stavební firmě. Zahájení stavby nové klubovny!
Stále nám však chybí velká část finančních prostředků a pokud se nám je nepodaří získat, budeme si je muset půjčit. 

Stará klubovna jde k zemi. 

Založení projektu

Ať se dílo daří!

Vojtěch Draxl
1 000 Kč

Ať se Vám nová klubovna líbí! 😊

Dárce

Těšíme se na otevření! :-)

Petr a Martina Pokorní
500 Kč

Díky skautingu jsem přežila svou vlastní pubertu a Vyškovský skauting mi dal skvělý základ do života. Díky.

Zuzana Černá