Skautská nadace Jaroslava Foglara


Děti, mládež, rodina Regionální a komunitní rozvoj

Skautský dům ve Vyškově - jdeme do finále!

Vyškovští skauti staví novou klubovnu. Původní klubovna dosloužila a kapacitně již nevyhovala potřebám velkého skautského střediska. Stará klubovna je již srovnaná se zemí, nová roste před očima! V roce 2019 jsme v rámci dárcovské sbírky získali od více jak 260 podporovatelů úžasných 320 000 Kč. Ty byly využity na projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Část finančních zdrojů však potřebujeme ještě získat. Podpořte prosím znovu i Vy skauting ve Vyškově.

vybíráme od 21.8.2020

Skautská klubovna Vyškov

jdeme do finále!
532 267 Kč
vybráno 97 % z 550 000 Kč

přispělo

205 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
 Aktuality sledujte na našem Facebooku https://www.facebook.com/novaklubovna/
Podpořte prosím některou z probíhajících oddílových dárcovských výzev:
  • 5. oddíl vodních skautů RA se rozhodli ve své výzvě ztrojnásobit obnos, který vydělali pro klubovnu společnou brigádou při úklidu areálu PDA ve Vyškově.
Nebo se podívejte na již ukončené výzvy:
7. roj světlušek připravil výzvu s hledáním pokladu.
3. oddíl skautek připravil výzvu, ve které holky za příspěvky plánují péct pro zdravotníky, sbírat odpadky a běhat.
2. oddíl skautů ve své výzvě slibuje zamakat a za každou vybranou korunu kluci na táboře udělají klik! 
4. smečka vlčat založila výzvu, se kterou můžete objevit 15 vrcholků Moravy. A nejen to - za každou stokorunu vyčistí vlčata kousek řeky Hané. 

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sbírky za štědré příspěvky. Významně podpořili a hlavními partnery projektu jsou:
  Město Vyškov,
  Jihomoravský kraj,
  Nadace PPF,
  SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
  Nadace moudré pomoci
  Ekotermex, a. s.
  Skautská nadace Jaroslava Foglara
  Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z.s.
  Nadace ČEZ

- Aktuální sbírku podpořily i firmy:
  Schiedel, s.r.o.,
  Banador s.r.o.,
  Drogerie barvy Pospíšil Masarykovo náměstí,
  TRASKO,
  Mudr. Jiří Wolf - Stomatologie s.r.o.
  STAEG Facility, spol. s r.o.
  Philanthropy and You - Eurowag charity project
 
Aktuálně Skautská nadace Jaroslva Foglara podpoří každou 1 korunu (vybranou po 8.4.2021) 50 haléři do max. celkové výše 50 000 Kč.


Stará klubovna je zbourána, nová roste před očima. Během podzimu 2021 bychom již měli zahájit činnost v novém!
Nová klubovna je již téměř dokončena. Nadále můžete podpořit  realizaci interiéru, na který nám v současnosti chybí asi 250 000 Kč. Podpořte prosím nyní novou klubovnu a skauty i Vy. Každá koruna se totiž počítá a i malý příspěvek je velkým gestem!

Cože? Nový skautský dům ve Vyškově?
Na podzim 2021 se sedm skautských oddílů střediska ve Vyškově bude moci nastěhovat do nových kluboven. Završí se tím dlouhodobý projekt, do kterého vyškovští skauti investovali obdivuhodné množství energie, který ale zároveň velmi aktivně podporuje také město i veřejnost, jež vnímá jeho širší společenský přínos. Skauting se totiž ve Vyškově těší už od začátku 90. let vzrůstající popularitě a místní středisko se svými 370 členy je tu důležitou součástí společenského života. O modernizaci svého zázemí usilovali zdejší skauti více než deset let, protože jejich původní budova měla svá nejlepší léta dávno za sebou. Provizorní dřevostavba, tzv. likusák,  sloužila k ubytování stavebních dělníků ve druhé polovině 80. let. V roce 1991 ji skauti přesunuli na současné místo. Díky jejich péči a neustálým drobným opravám a investicím sloužila skoro tři dekády, její další údržba už ale ekonomicky naprosto nedávala smysl.
Proto potřebujeme pro vyškovské oddíly novou klubovnu.
Stavba byla zahájena na podzim 2020. Staví se na pozemku města na základě smlouvy o právu stavby. Po dokončení bude nová budova sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům – využívat ji bude například Mateřské centrum Radost, jehož klientky i jejich děti jistě ocení třeba velkou hernu na ploše šedesáti metrů čtverečních. Vizí skautského domu je, aby co nejvíce žila skautskými i jinými veřejnými aktivitami a využila tak na maximum svůj potenciál.

Projekt skautského domu byl na míru ušitý našim potřebám....
Nová stavba je dřevostavbou a je složena ze čtyř hmot zastřešených pultovými střechami. Zastavěná plocha činí 318 m2 o půdorysu 35,8 x 12,8 m o výšce hřebene 8 m. Vnější vzhled stavby – fasáda z modřínových prken, plechová střešní krytina. Bude téměř splňovat parametry pasivního domu.
Svůj sen si vyškovští skauti plní především díky kvalitní a pestré činnosti oddílů a sedmičlennému týmu, ve kterém má každý svou roli. Dále je pak velká síla v práci členů střediska, rodičů a kamarádů, kteří již na tomto projektu odpracovali stovky dobrovolnických hodin na samotné přípravě stavby, demolici staré klubovny, pomoci se sháněním finančních prostředků a úpravou náhradních prostor. S dodavatelskou firmou se povedla dohodnout i pomoc při výstavbě.

Financování?
Skautskému středisku se podařilo získat pro stavbu s celkovým rozpočtem cca 15,7 mil. Kč finanční podporu města a Jihomoravského kraje (cca polovina částky), nemalou část prostředků získává od drobných dárců z dárcovské sbírky na Darujme.cz (www.novaklubovna.jdem.cz), kterou formou matchingu podpořila Skautská nadace Jaroslava Foglara. Výraznou podporu se podařilo získat i od velkých dárců (Nadace PPF, místní firmy SMC a Nadace ČEZ). Cca 2 mil. Kč si bezúročně půjčují z Fondu nemovitosti Junáka, od skautského kraje a okresu a členů střediska. Další dva miliony mají naspořené z vlastních prostředků. Za zmínku stojí také darování služeb od místních firem v souhrnné hodnotě více než 200 000 Kč.

Podrobnější rozpočet...
Jisté        5 600 000 Kč - dotace město Vyškov
                2 100 000 Kč - Nadace PPF, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
                3 000 000 Kč - dotace Jihomoravského kraje
                2 200 000 Kč - vlastní zdroje
                320 000 Kč - Dárcovská sbírka z r. 2019
                55 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - příspěvek na projektovou dokumentaci
               212 440 Kč - firmy, slevy na materiálech a službách od našich členů a podporovatelů
                21 184 Kč - Sběr starého papíru a kovů 2020
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - matching veřejné sbírky na darujme.cz 2020
                16 440 Kč - Veřejná sbírka do kasičky na skautských vánočních trzích a dětském Dni v džungli
                354 564 Kč - Dárcovská sbírka 2020 (započítáno i matching 2020 a kasička z veřejné sbírky)
                100 000 Kč - Nadace ČEZ
                100 000 Kč - Dárcovská sbírka 2021 (pokračující počítadlo z r. 2020)
Možné     2 000 000 Kč - půjčky od jiných organizačních jednotek Junáka, Nadace moudré pomoci, členů a příznivců
                50 000 Kč - Skautská nadace Jaroslava Foglara - matching veřejné sbírky na darujme.cz 2021
Chybí       250 000 Kč na realizaci interiéru a vybavení
                                     
Pomozte nám také...
1. Finančním darem
- zde na darujme.cz.
                                  - do zapečetěné kasičky na některé ze skautských akcí v rámci ohlášené veřejné sbírky.
                                  - větší dary (nad 10 000 Kč) preferujeme řešit pomocí darovací smlouvy.
2. Udělejte dárcovskou výzvu na podporu sbírky - Slavíte narozeniny, běháte nebo máte nápad jak jinak oslovit okolí a podpořit tak skautskou klubovnu? Staňte se naším ambasadorem, založte dárcovskou výzvu a oslovujte okolí s prosbou o příspěvek na náš dárcovský projekt. Stačí kliknout na zelené tlačítko "Založit dárcovskou výzvu" na konci této stránky. Více informací na https://www.darujme.cz/darcovska-vyzva/.
3. Zapojte se osobně - Můžete nám i pro každodenní skautskou činnost s něčím pomoct? Máte k dispozici materiál, vybavení, můžete zprostředkovat služby, které by se nám mohli hodit i pro běžnou skautskou činnost? Chcete přiložit ruku k dílu při bourání stávající skautské klubovny? Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět, jak můžete pomoct.
4. Dojednejte možného sponzora - Děláte ve firmě, která na podobné aktivity (spolu)přispívá? Nebo si myslíte, že by mohla přispět? Máte kamarády či příbuzné, kteří mohou pomoci jednou z výše jmenovaných forem? Zkuste se jich zeptat! A nebo nám dejte kontakt, a my je rádi oslovíme s vámi! Vyplňte prosím formulář a dejte nám vědět co vás napadlo.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Klubovna je předána a 20.11. ji otevíráme. Děkujeme téměř 500 dárcům za podporu.

Stavba Skautského domu již jde do finále.

Stejně jako 7.roj světlušek Vyškov - Včelky už i 3. oddíl skautek Kassiopeia Vyškov dosáhly 1. milníku ve své výzvě a tak minulý týden naplnily co slíbily. Do Vyškovské nemocnice napekly bábovky, dorty, sušenky a koláče a spolu s velkým děkujeme je předaly zdravotníkům. Doufáme, že jim udělaly radost  
Výzvu můžete dále podpořit a pomoct tak s výsadbou stromů nebo sběrem odpadků

Dnešního "kontrolního dne" na stavbě Skautského domu ve Vyškově se zúčastnili i zastupitelé Město Vyškov.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat vedení města za podporu, které se rozvoji skautingu ve Vyškově dostává.
Děkujeme.
Shlédněte nejnovější reportáž z dílny Vyškovská televize o novém skautském domě.
O projektu popovídá Martin Pavlun i pan starosta Jurka Karel, který se byl společně se zastupitelstvem Město Vyškov podívat na kontrolním dni probíhající stavby.
Na závěr si také poslechněte něco o dárcovských výzvách, o kterých poreferovali skautky a skauti z 3. oddíl skautek Kassiopeia Vyškov a II. chlapecký oddíl Kondoři Vyškov

Světlušky už dosáhly 1. milníku ve své výzvě Hledání pokladu pro Skautský dům a tak zveřejňují 1. poklad, který můžete jít hledat!
Pokud chcete odtajnit další indície, neváhejte podpořit výzvu: https://www.darujme.cz/2404055

Na vrcholky hor pro skautskou klubovnu!
Na podporu nového skautského domu ve Vyškově má oddíl Vlčat novou výzvu, se kterou můžete objevit 15 vrcholků Moravy. A nejen to - za každou stokorunu vyčistí vlčata kousek řeky Hané.
https://www.darujme.cz/vyzva/1202030

Světlušky ve své výzvě připravili hledání pokladu. Podpořte je příspěvkem a sledujte indície.
Sdílejte prosím, čím více podpory výzva získá, tím více nápověd světlušky odtajní.
https://www.darujme.cz/2404055

Výzvu II. chlapeckého oddílu Kondoři Vyškov na podporu stavby nové klubovny najdete na odkaze 
https://www.darujme.cz/vyzva/1202009. 
Za každou přispěnou korunu udělají kluci na táboře klik. Nezapomeňte je sdílet, ať jsou fit. 

VÝZVA SKAUTEK Z VYŠKOVA
Jako 1. si oddílovou výzvu nachystal náš 3. oddíl skautek Kassiopeia. Podívejte se na jejich video a poslechněte si, v čem spočívá. Pokud Vás zaujme, více se o ní dočtete tady: https://www.darujme.cz/vyzva/1202005
DĚKUJEME! 
....„Abychom jen nebrali, chceme dát i něco na oplatku. Naším cílem je vybrat 30 000 Kč. Tuto částku jsme si rozdělili a vytvořili tak čtyři milníky:
7500 kč - napečeme 7,5 kg cukroví a buchet do Vyškovské nemocnice
15 000 kč - společně vysadíme 75 stromů jako poděkování
22 500 kč - vysbíráme 750 kg odpadu ve Vyškově a okolí
30 000 kč - společně ujdeme a uběhneme 7 500 km“

Naše oddíly připravují dárcovské výzvy, kterými podpoří probíhající sbírku. Svojí troškou energie k nové klubovně tak přispěje třeba i ten nejmenší vlčák nebo světluška.
Těste se na oddílové výzvy a sdílejte i tohle video

Prohlédněte si rozestavěné interiéry v naší 360° prohlídce:
http://vyskov.skauting.cz/skautskydum360

Hrubá stavba téměř dokončena.

Stavba klubovny v plném proudu.

Pod dohledem úřadů jsme rozpečetili sbírkovou kasičku.
Na novou skautskou klubovnu jste nám přispěli dalších
16 440 Kč
Sbírka probíhala na skautských vánončních trzích a dětském Dni v džungli.
Děkujeme! Je to další veliká podpora.

Stavba základové desky.

Stará klubovna je zbourána. Staveniště předáno stavební firmě. Zahájení stavby nové klubovny!
Stále nám však chybí velká část finančních prostředků a pokud se nám je nepodaří získat, budeme si je muset půjčit. 

Stará klubovna jde k zemi. 

Založení projektu

Každá kapka dobrá!

Vladislav Raška
200 Kč

Přejeme jen to nejlepší novému Skautskému domu ve Vyškově a také skautům z Vyškova i z 1. oddílu vodních skautů z Lulče pořád takové nadšené vedoucí a příznivce, kteří ve svém volném čase věnují tolik našim dětem. Moc si toho vážíme:-)

Tomáš (Krtek ) a Adam ( Krteček ) Hořavovi
2 000 Kč

Veselé Vánoce a mnoho zdaru pro celý vyškovský skauting. SSL G+T

Gumídek a Terezka
1 000 Kč

Diky za vse, co delate!

Dárce

Zdravím všechny skauty nejen z Vyškova a doufám, že i můj skromný dar přispěje na dobrou věc.

Zlatka Zbořilová
1 000 Kč

Mám z Vás všech velkou radost! Ať se i nadále daří!

Aleš Musil
5 000 Kč

Drzim palce a fandim!

Vitezslav Valka
500 Kč

V devadesátých letech jsem ve Vyškově v družině Jestřábů začal skautovat. Zúčastnil jsem se tábora v Protivanově kde rakouští skauti postavili, pro mě tenkrát, obří vázanou stavbu. Další tábor jsme měli u Podomí. Ten vedl Miloš Nevřala. Za rádce jsem měl Petra Mlčocha - Wirgila a podrádce Brzdu. Ještě si vybavím z družiny Myšinu, Kubu Langera, Fajdžetku, Radka Mlčocha... Když jsem ještě jezdíval na Ivančenu, koukal jsem vždy z vlaku na klubovnu a vzpomínal... Držím palce ať seženete co nejvíce peněz, ať ta půjčka není vysoká a nezatíží na dlouho vaše středisko. Doufám, že mi vyjde návštěva až budete slavnostně otevírat! Těším se!

Mládě
1 000 Kč

Pro štěstí 🍀 L+D+K

Lucie Růžičková
777 Kč

Lol. Tak to vyšlo. 😂❤️

Skřítkův kluk
700 Kč