Asociace hudebních umělců a vědců, z.s. a Nadace Bohuslava Martinů: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte Lékaře bez hranic

Koncerty z Nadace Bohuslava Martinů - Hudba bez hranic

vybíráme od 30.3.2020
29 400 Kč
vybráno 29 % z 100 000 Kč

přispělo

24 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Klasická hudba byla odpradávna mostem mezi všemi kouty světa. 
Tak, jako Lékaři bez hranic, i hudba českých autorů pomáhá ke komplexnímu uzdravení společnosti.
Spojením Asociace hudebních umělců a vědců sdružující umělce napříč Českou republikou a Nadace Bohuslava Martinů opečovávající odkaz jednoho z největších českých skladatelů vznikla koncertní platforma Hudba bez hranic, která pomůže nejen pacientům Lékařů bez hranic, ale i zachování toku hudby v nové a obtížné době. V rámci série 8 online koncertů vysílaných živě z Nadace Bohuslava Martinů se představí přední čeští umělci. Děkujeme, že jste s námi. Děkujeme, že pomáháte.

Jednotlivé  koncerty můžete shlédnout živě na webu Nadace Bohuslava Martinů

Koncerty z Nadace Bohuslava Martinů -  Hudba bez hranicJednotlivé  koncerty můžete shlédnout živě na
webu Nadace Bohuslava Martinů


9. 4., 19:30, ZAHAJOVACÍ KONCERT: VIVAT TANGO!
Petr Nouzovský - violoncello, Ladislav Horák - akordeon

16. 4., 19:30, LUKÁŠ SOMMER - AUTORSKÝ VEČER
Lukáš Sommer - kytara

23. 4., 19:30, HOUSLOVÝ RECITÁL
Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera - klavír

30. 4., 19:30, JAZZ GOES TO TOWN
Najponk - jazzový klavír

7. 5., 19:30, VIOLA GALA
Kristina Nouzovská Fialová - viola, Jan Pěruška - viola, Karel Untermüller - viola, Adam Skoumal - klavír, Jan Pěruška - housle, Matouš Pěruška - housle

14. 5., 19:30, CELLO GALA
Jiří Bárta - violoncello, Michal Kaňka - violoncello, Jan Páleníček - violoncello, Petr Nouzovský - violoncello, Jitka Čechová - klavír, Terezie Fialová - klavír, Leoš Čepický - housle

21. 5., 19:30, LOBKOWICZ TRIO
Jan Mráček - housle, Ivan Vokáč - violoncello, Lukáš Klánský - klavír

28. 5., 19:30, ZÁVĚREČNÝ KONCERT, EPOQUE QUARTET
David Pokorný - housle, Vladimír Klánský - housle, Vladimír Kroupa - viola, Vít Petrášek - violoncello

Mistr zvuku - Ondřej Urban
přímý přenos zabezpečuje sdružení Cesnet


Koncerty budou laskavým slovem provázet

Veronika Paroulková, Lukáš  Hurník, Jiří Hlaváč a Petr Veber

Účinkující vystoupí bez nároku na honorář. Děkujeme!

www.martinu.cz
www.ahuv.cz
www.lekari-bez-hranic.cz
www.cesnet.cz
www.intergram.cz

Partneři projektu:
Asociace hudebních umělců a vědců, Nadace Bohuslava Martinů, Cesnet, Český rozhlas - D dur, Klasika plus, Hudební rozhledyLékaři bez hranic
jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetří zhruba deset milionů pacientů v bezmála 70 zemích světa. Lidské životy zachraňují všude, kde to je potřeba. Pomáhají lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Starají se i o vývoj léků a neustále hledají cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

https://www.facebook.com/HudbaBez/

Lékaři bez hranic, o.p.s.
Lékaři bez hranic jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetříme zhruba deset milionů pacientů ve více než 70 zemích světa. Lidské životy zachraňujeme všude, kde to je potřeba. Pomáháme lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Staráme se i o vývoj léků a neustále hledáme cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

Kdo jsou Lékaři bez hranic? Seznamte se s námi za 60 vteřin


Chcete si založit dárcovskou výzvu a podpořit tak Lékaře bez hranic? Pokračujte sem.

5 důvodů, proč podpořit Lékaře bez hranic právě teď


1. Pomůžete organizaci, která pomáhá na celém světě
I když zrovna nezasahujeme v krizi, která plní titulní stránky novin, působí našich téměř 35 000 spolupracovníků ve více než 70 zemích světa. Každý rok ošetříme téměř 10 000 000 lidí.

2. S vaším darem naložíme nejefektivněji, jak je to možné
Lékaři bez hranic drží závazek, že minimálně 80 % každého daru využijí na pomoc lidem v terénu. Co se děje se zbylými 20%? Na provoz organizace spotřebujeme zhruba 5 %, dalších 13 % dáváme na péči o dárce a získávání nových darů. Veškeré náklady pečlivě sledujeme a víme, že každých 10 Kč investovaných do péče o dárce nám přinese 37 Kč na darech. Doopravdy tak v pražské kanceláři „projíme“ jen zlomek každého vašeho daru a drtivá většina se dostává k lidem, kterým pomáháme.
 
3. Jsme organizace, která důsledně poskytuje nestrannou a neutrální pomoc
Lidé často přicházejí o přístup ke zdravotní péči v důsledku ozbrojených konfliktů, nebo proto, že patří k přehlížené skupině obyvatel, která je ze zdravotní péče jinak vyřazena. Právě proto je tak důležitá práce organizace, která poskytuje zdravotní péči nestranně a neutrálně všem lidem jen na základě jejich zdravotních potřeb. Nestranní můžeme být proto, že jsme nezávislí. A nezávislí jsme díky tomu, že více než 90 % našich příjmů celosvětově pochází od lidí, jako jste Vy. Od vlád a států přijímáme peníze jen ve výjimečných případech, když to neohrožuje naší nezávislost (třeba při léčbě podvýživy). V České republice nemáme od začátku roku 2016 ze státního rozpočtu ani korunu. 

4. Vaše pomoc má obrovský dopad. Děláme toho opravdu hodně.
Věděli jste, že jsme se v roce 2016 podíleli na úspěšném testování vakcíny proti ebole? Testujeme také nové formy léčby tuberkulózy, na kterou ročně umírá 1,4 milionu lidí. Díky tomu, že jsme velká organizace a náš hlas je slyšet, se nám také (s Vaší pomocí) podařilo přimět dva jediné výrobce pneumokokové vakcíny, aby snížil její cenu pro humanitární organizace. Po sedmi letech usilovné práce se nám minulý rok podařilo zásadně posunout léčbu proti zápalu plic, který je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí na světě a každý rok si vyžádá milion životů.

5. Dostaneme se rychle všude, kde je naše pomoc potřeba
Už třicet let patří k naší práci také propracovaná logistika. Do 48 hodin dokážeme otevřít nemocnici kdekoliv na světě. Když je někde naše práce potřeba, dostaneme se tam.

Sami to ale nedokážeme. Potřebujeme Vás. Abychom byli stále připravení a mohli pokračovat v práci po celém světě, potřebujeme především pravidelné dárce.

(Použité údaje o využití darů a počtu spolupracovníků jsou z roku 2016.)

Děkuji, ať Vám to hraje dál! J

Josef Vajskebr
3 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Lékaři bez hranic, o.p.s., projekt: Podpořte Lékaře bez hranic