Lékaři bez hranic, o.p.s.

http://www.lekari-bez-hranic.cz/ tel.: +420 257 090 150 e-mail: dary@lekari-bez-hranic.cz


Lékaři bez hranic jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetříme zhruba deset milionů pacientů v bezmála 70 zemích světa. Lidské životy zachraňujeme všude, kde to je potřeba. Pomáháme lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Staráme se i o vývoj léků a neustále hledáme cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

Aktuální projekty

Ukončené projekty