CZ / EN
Lenka Grundmanova: campaign for project Nevypusť duši

Birthday fundraiser

we started on 2019-08-15
€1,760
raised 1500 % out of  €117

supported by

39 people
This campaign is already closed. Thank you!
On the occasion of my birthday I would like to invite you to help me raise more money for Nevypust dusi, organization helping mental health awareness.
I am fortunate to be healthy, happy and doing what I love in life. I try to help raise money through teaching yoga and with my birthday around the corner I want to ask those of you who cannot (or "cannot":) take my yoga class to help as well! Two years ago I lost my dear baby brother to what might have been a mental illness. He might not have information to deal with the darkness, but other young people will - thanks to Nevypust dusi, an NGO that works to raise mental health awareness among teenagers and young adults. It is my birthday wish from you to donate even a little amount to them so they can keep doing what they are doing.
Nevypusť Duši, z. s.
Iniciativa Nevypusť duši informuje Česko o duševním zdraví. Šíříme fakta, boříme mýty, vzděláváme a pomáháme v oblasti duševního zdraví a psychických onemocnění.
Jsme Nevypusť duši, tým mladých psychologů, neurovědců a studentů těchto oborů. Zároveň mají někteří z nás osobní zkušenost s duševním onemocněním v mladém věku.
 
Vedeme úspěšnou kampaň na sociálních sítích, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka o duševním zdraví. 
Boříme mýty, které často obklopují psychiatrická onemocnění, šíříme fakta a zdůrazňujeme důležitost prevence od útlého věku. 
Sdílíme příběhy a podporujeme včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.
Tvoříme originální infografiky (např. Manuál pro blízké) a překládáme kvalitní zahraniční materiály.
 
Pronikli jsme i do offline světa – vyvinuli jsme unikátní workshop duševní zdravovědy pro studenty středních škol, zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví. Máme za sebou pilotní a post-pilotní fázi a plánujeme rozšíření tohoto programu do škol po celé republice. Trénujeme nové lektory a připravujeme i pásmo pro základní školy a učitele.
 
Vaše příspěvky pomohou například k tomu, abychom vyškolili lektory, dopravili je do škol a vytiskli třeba kartičky první pomoci nebo manuály pro blízké. Našim lektorům a koordinátorům můžeme díky vaší pomoci zajistit i odbornou supervizi, aby sami nevypustili duši a mohli se i nadále zlepšovat v tom, co dělají tak dobře a celou svou duší. Umožníte nám se více profesionalizovat a vyvíjet třeba právě workshopy pro učitele a mladší děti.

Z naší tvorby


Vsecko nejlepsi!
Pastrychef z Italie
CZK 2,000
All donations support organization:
Nevypusť Duši, z. s., projekt: Nevypusť duši