Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Ptačí park Kosteliska

Pisila čáponohá, tenkozobec opačný nebo lžičák pestrý - i tyto ptačí klenoty mohou najít nový domov v ptačím parku Kosteliska. Tento mokřadní ptačí park se rozprostírá u Hodonína, v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Prolíná se zde jinde nevídaná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků i písčin. Tato pestrá krajina se při správné údržbě a ochraně stane rájem pro množství vzácných ptáků, ale i dalších živočichů a rostlin. PŘIDÁTE SE K VYTVÁŘENÍ JEDINEČNÉHO PTAČÍHO PARKU NA JIHU MORAVY? DĚKUJEME.

Vytvářejme společně rozsáhlý mokřadní ráj KOSTELISKA! Kolik m2 mokřadů společně vykoupíme? DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Představte si nádhernou krajinu plnou života - vodní plochy s rákosinami a ostrůvky, podmáčené rozkvetlé louky, světlé lesíky, staré stromy, ale i suchá místa podobná třeba stepím. Vítejte v Ptačím parku Kosteliska. Vzácné biotopy tohoto ptačího parku tak potěší oko každého obdivovatele přírody, a navíc poskytují skvělé prostředí pro mnoho druhů živočichů a rostlin. A taková krásná místa z naší krajiny rychle mizí... I na Kosteliskách jsou ohrožena. Tlak na jiné využití pozemků (pěstování rychle rostoucích topolů, vánočních stromků apod.), o které bychom rádi ptačí park rozšířili stoupá a my hrajeme závod s časem.

Podívejte se na video - podmáčená Kosteliska jsou skutečnou oázou života. 


Kosteliska, která budujeme od konce roku 2019, se postupně mění na ráj pro ptactvo a další živočichy, což by nebylo možné bez údržby jako je kosení, výřezy náletů nebo pastva. Management je na Kosteliskách nezbytný pro úspěšné budování parku. Díky úžasné dárcovské podpoře jsme v březnu 2022 na Kosteliska mohli dovézt uherský stepní skot, který nám pomáhá s likvidací nežádoucích invazivních rostlin. Tam, kde již hospodaříme, se místa zarostlá zlatobýlem mění na krásné vlhké ostřicové louky. Nově zde vznikají další pastviny s příznačným názvem Galilouka.

V ptačím parku vlastníme společně s Jihomoravskou pobočkou ČSO více než 20 ha pozemků a o dalších intenzivně jednáme. Díky dárcovské podpoře jsme mohli také vykoupit pozemky, které jsme spoluvlastnili a stali jsme se tak jedinými vlastníky.  Jedná se o písčiny, což je velmi unikátní biotop se specifickými rostlinami i živočichy. Park se také rozrostl o menší pozemek, který se nachází u Šardického potoka.

Ranní atmosféra na Kosteliskách. Fotka byla pořízena jednou z fotopastí umístěných v parku. 

Ptačí skvosty a další vzácná fauna
V parku se vyskytují a pravděpodobně hnízdí takové ptačí rarity jako bukač velký, bukáček malý, vodouš rudonohý nebo sýkořice vousatá. Na tahu se zde pravidelně zastavují třeba kolpíci bílí, ostralky štíhlé, rybáci velkozobí, různé druhy vodoušů, nebo jespáků. V roce 2022 se stal senzací parku orlík krátkoprstý. Celkový počet zaznamenaných ptačích druhů je 202! Odborné průzkumy navíc odhalily i další vzácné živočichy naší fauny jako třeba pijavku lékařskou, pavouka snovačku moravskou, plže vrkoče bažinného, korýše listonoha letního nebo také užovku stromovou. Na Kosteliskách byl objeven i vzácný brouk dřepčík (Longitarsus substriatus), který byl v České republice již považován za vyhynulého! Brouků zde bylo napočítáno neuvěřitelných 563 druhů.

Vodouš rudonový (vlevo) a tenkozobec opačný (vpravo) - i pro ně chceme vytvořit nový domov. Ilustrační foto: Dušan Boucný


Kosteliska pro lidi
Ptačí park Kosteliska zároveň zůstane územím přístupným lidem. V budoucnu chceme návštěvníky potěšit drobnými doprovodnými prvky, jako jsou zpevněné chodníky nebo odpočívadla. Již nyní lze využít pozorovatelny ptáků.

Ptačí park Kosteliska je v péči jihomoravské pobočky ČSO.
 
PODPOŘÍTE ROZVOJ PRVNÍHO PTAČÍHO PARKU NA JIHU MORAVY? DĚKUJEME.

Kosteliska po jarní brigádě. Foto: Ondřej Ryška
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Noční příroda v ptačím parku Kosteliska
KDY: 24. 5. 2024 (pátek), 20:00

KDE: parkoviště v Jarohněvicích, (48.9239764N, 17.0724361E)

KONTAKT: Ondřej Ryška (ryska@birdlife.cz, 704 042 108)

Vycházka bude zaměřená převážně na poslech nočních hlasů živočichů v ptačím parku. V případě příznivého počasí proběhne i ukázka lákání nočních motýlů a jiného hmyzu na světlo. S sebou svítilnu a pevnou obuv. Předpokládaný konec akce je o půlnoci.

V případě deště či silného větru se akce ruší. Vede Jihomoravská pobočka ČSO.

V ptačím parku se velmi rychle obnovuje příroda, díky pastvě skotu.
Ještě v roce 2020 byl na Kosteliskách v místech, kde se teď nachází pestré pastviny, souvislý neprostupný porost invazního zlatobýlu obrovského. Během tří let se péčí a obnovou podařilo území otevřít, rozčlenit a prosvětlit. Zásluhu na tom má také šest krav uherského stepního skotu, které spásají zlatobýl po celou dobu vegetace, od malých rostlin až po plně kvetoucí. Spásání zlatobýlu není jedinou aktivitou krav uherského stepního skotu pořízených díky projektu. Pasoucí se zvířata udupáváním a poleháváním vytvořila pestrou mozaiku trávníků a plošek s občas zaplavovanou obnaženou půdou. Tady pak vyklíčily vzácné druhy rostlin, jejichž semena čekala v půdě na svou příležitost. Jde například o kyprej yzopolistý, merlík slanomilný, rozrazil bažinný či zeměžluč spanilou. Pastvou obnovené písčité vyvýšeniny obsadil trýzel rozvětvený či bělolist nejmenší. Je velmi žádoucí pastvu rozšiřovat na větší plochu, aby se zde prosadily i další, konkurenčně slabé ohrožené druhy, rostoucí v okolí Jarohněvického rybníka. Více se dočtete v naší tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/louky-misto-invaznich-rostlin-diky-pastve-skotu-se-do-ptaciho-parku-kosteliska-navraci-druhova-pestrost/


Náš projekt financovaný z Norských fondů se pomalu chýlí ke konci. Pojďte si připomenout některé momenty v krátkém filmu a podívat se na místa, o které jsme společně začali pečovat před čtyřmi lety:
https://www.facebook.com/reel/3727284917595048

Pojďte s námi připravit ptačí park Kosteliska na hnízdní sezónu.

Jarní brigáda se koná celý víkend od pátku 1.  března do neděle 3. března.

Sraz každý den akce v 9:00 na jižní hrázi Jarohněvického rybníka (u sila) 48.9234489N, 17.0569528E, https://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&q=48.9234489N%2C%2017.0569528E&y=49.8022514&z=8

Uvítáme každého, kdo má zájem pomoci s péčí o ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo.
Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin případně dalších potřebných činnostech. Práce se najde pro fyzicky více i méně zdatné jedince, avšak počítejte s prací za téměř každého počasí a někdy v náročném terénu. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na všechny tři dny.

Po předchozí domluvě se lze domluvit i na nocleh poblíž lokality.
S sebou: pracovní oblečení dle aktuálního počasí, pevnou obuv. Pracovní nářadí zajistíme.

Kontakt: Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz, tel: 704 042 108

Letošní první akce v ptačím parku Kosteliska je vycházka ke světovému dni mokřadů.

Sraz v sobotu 3. 2. v 8:00 na parkovišti u firmy Rigum v Dubňanech Jarohněvicích. Budeme si povídat o ptácích, mokřadních biotopech, které jsou součástí ptačího parku, jež si z velké části projdeme. Trasa vycházky bude mít cca 3km náročnějším terénem. S sebou dalekohled a pevnou, ideálně voděodolnou obuv. Vede Jihomoravská pobočka ČSO, Ondřej Ryška (ryska@birdlife.cz).

I v zimě je v ptačím parku Kosteliska nádherně. Přijďte se podívat!

V sobotu 7. 10. 2023 proběhl v ptačím parku Kosteliska třetí ročník Festivalu ptactva, který navštívilo 69 účastníků. 
Během ukázky odchytu a kroužkování ptactva si mohli účastníci zblízka prohlédnout např. jednoho z našich nejmenších ptáků střízlíka obecného, dva druhy strakapoudů či šoupálka dlouhoprstého. 
Zejména v ranních hodinách bylo živo i na dalších stanovištích u vody. Nad Jarohněvickým rybníkem přeletěl majestátní orel mořský, opakovaně se nám předváděli luňáci červení s ťuhýkem šedým a na bahnech se zdržovalo hejno čírek obecných a čejek chocholatých. 
V průběhu Festivalu jsme pozorovali celkem 70 druhů ptáků. 
Na souhrnné výsledky z celé České republiky se můžete podívat zde : https://www.birdlife.cz/festival-ptactva-2023-vysledky/
Akce byla podpořena grantem z Norských fondů “/„ Supported by grant from the people of Norway. 

Ptačí park Kosteliska není pouze pro ptáky a lidi, ale po mnoha letech se zde objevily i vzácné druhy rostlin.

Díky pastvě velkých kopytníků v ptačím parku se daří vytvářet ideální podmínky pro ptáky. Velkým překvapením však byl nález několika velmi vzácných druhů rostlin, jejichž semena čekala v zemi na vhodné podmínky mnoho let. O které rostliny se jednalo, jaké nové pomocníky v podobě "spásačů" v parku naleznete a jaká další překvapení nám ptačí park v letošní sezóně přichystal se dočtete v naší tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/semena-vzacnych-rostlin-cekala-na-prilezitost-desitky-let-v-ptacim-parku-kosteliska-vyklicila-diky-pastve/.

Foto: Ondřej Ryška

Právě vyšel časopis Ptačí svět, ve kterém se dočtete nejen o stávajících ptačích parcích, ale také o nově vzniklém ptačím parku Zbudovská blata a jeho obrovské dárcovské podpoře. Nové číslo si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/publikace/ptaci-svet/ptaci-svet-3-2023/.

V ptačím parku Kosteliska chystáme v září akci pro veřejnost, která proběhne o víkendu 22. - 24. 9.

Zveme Vás na dobrovolnickou brigádu v ptačím parku Kosteliska  od pátku 22. 9. 2023 do neděle 24. 9. 2023. Sraz je každý den v 9:00 na jižní hrázi Jarohněvického rybníka (u sila) 48.9234489N, 17.0569528E. Svoji případnou účast prosím nahlaste na e-mail ryska@birdlife.cz. Uvítáme každého, kdo má zájem pomoci s péčí o ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo. Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin případně dalších potřebných činnostech. Práce se najde pro fyzicky více i méně zdatné jedince, avšak počítejte s prací za téměř každého počasí a někdy v náročném terénu. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na všechny tři dny. Přespání je možné ve vlastním stanu či bivaku. Po předchozí domluvě je možné zajistit i jiné formy noclehu. Strava vlastní. S sebou pracovní oblečení dle aktuálního počasí, pevnou obuv. Pracovní nářadí zajistíme.

Zároveň Vás srdečně zveme na slavnostní otevření pozorovatelny u krmiště pro ptáky v ptačím parku Kosteliska, které se uskuteční v pátek 22. 9. 2023 v 18:00 hodin. Sraz bude v 17:45 na jižní hrázi Jarohněvického rybníku (u sila) 48.9234489N, 17.0569528E
Sraz na pracovní víkend: každý den akce (22.9. -24.9.2023) v 9:00 h. na jižní hrázi Jarohněvického rybníku (u sila) 48.9234489N, 17.0569528E

Moc se na vás těšíme!
 
Foto: Ondřej Ryška, Ptačí pole Kosteliska

Rozšiřujeme ptačí park Kosteliska výkupem nových pozemků!

Naskytla se nám výjimečná příležitost rozšířit ptačí park Kosteliska o další klíčové pozemky. Pouze na pozemcích vlastněných ČSO lze dlouhodobě pomocí správného managementu pozemky upravovat tak, abychom navrátili vodu do krajiny a s ní i život, včetně ptáků.
V tomto ptačím parku nyní vykupujeme pozemky v rozlivu u polní trati Kosteliska, kde již nyní hnízdí vzácní vodouši rudonozí. Další pozemek je v oblasti Ptačího pole, kde najdeme mnoho obojživelníků.
Další vykupovaný pozemek navazuje na písčiny, což je velmi cenný biotop s velikým potenciálem, a to především z botanického hlediska. Tento biotop zde chceme obnovit. Poslední pozemek se nachází v blízkosti Šardického potoka, který chceme propojit s našimi okolními pozemky a vytvořit zde prostor pro přirozenou obnovu nivy potoka.
Děkujeme všem podporovatelům ptačího parku Kosteliska!

Foto: uherský stepní skot, který nám v ptačím parku neúnavně pomáhá se spásáním.

V ptačím parku Kosteliska pozorujeme nejen ptáky!

Pojďte se s námi podívat do života hmyzu v sobotu 15. července. Více informací v letáčku:

Exkurze do ptačího parku Kosteliska ve dnech 10. - 11. června 2023

O víkendu 10. - 11. června se uskuteční exkurze do ptačího parku Kosteliska s vlastním příjezdem (možno přijet již v pátek odpoledne). Na programu bude kromě komentované prohlídky ptačího parku také zastávka na Mutěnických rybnících, PP Pánov, meandry řeky Moravy (Osypané břehy) a návštěva farmy Pro-Bio.
Přihlášky na exkurzi a více informací naleznete zde: https://www.primaroute.cz/kosteliska-a-meandry-reky-moravy.

Foto: Ludmila Korešová

Vítání ptačího zpěvu

Sraz v neděli 7. 5. v 8:00 v Dubňanech Jarohněvicích na parkovišti před firmou Rigum 48.9237447N, 17.0724292E. Procházka ptačím parkem Kosteliska, kde si budeme povídat o jeho péči, fauně i flóře a pozorovat ptactvo. Délka trasy bude cca 4km. Vemte si prosím pevnou obuv do přírody. Předpokládaný konec akce je v 12:00. Pořádá Jihomoravská pobočka ČSO v rámci projektu Kosteliska – obnova nivních biotopů. Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Kontakt: Ondřej Ryška (ryska@birdlife.cz, 704 042 108).

Nabídka 2 exkurzí (nutné se předem přihlásit, počet míst omezený!):


Děkujeme za podporu!

Díky štědré podpoře dárců se podařilo vykoupit další pozemky v ptačím parku Kosteliska. Nyní zde ČSO nebo Jihomoravská pobočka ČSO vlastní 19 ha pozemků. Jihomoravský ptačí park se v tomto roce rozroste nejvíce ze všech. Množství předjednaných pozemků k výpůjčce a výkupu je nebývalé. Navíc jsme ještě směnili pozemky mimo park za pozemky uvnitř parku. 
Ptačí park Kosteliska je velmi zajímavá a rozmanitá lokalita, kde nacházíme jak vodní plochy, tak rákosiny, louky, lesíky, ale i suchá téměř stepní místa.  Přes zimu proběhla rozsáhlá modelace terénu, hloubení tůní, odstraňování pařezů a celková úprava nově vznikající pastviny s trefným názvem Galilouka. Nové tůně poslouží jak ptákům, tak obojživelníkům. 

Foto: dobrovolnická brigáda z 21. 1. 2023


Nově získané pozemky rozšíří ptačí park o další místa nejen s mokřinami, ale i pastvinami pro uherský stepní skot, který nám zde pomáhá s bojem proti invazivním druhům rostlin.

Foto: uherský stepní skot s loňským mládětem


Na Kosteliskách jsme také postavili tzv. plazník. Jde o jednoduchou konstrukci čtvercové podstavy 3 x 3 m z akátové kulatiny vyloženou do výšky jednoho metru listím, větvemi, suchou trávou, farmářským hnojem nebo dřevní štěpkou. Plazník bude v ptačím parku sloužit pro podporu třeba vzácné užovky stromové, ale i jiných vzácných zvířat. Tlející organický materiál rádi k rozmnožování využívají třeba zlatohlávci. V ptačím parku už máme takovéto plazníky dva.

Foto: Teambuilding firmy Zebra Technologies (28. 2. 2023)
 
Nově připravujeme návštěvnickou trasu, která umožní vidět i dříve nepřístupná místa v parku, ale ptáci z nich nebudou rušeni.

Nové video z ptačích parků
S radostí vám představujeme nové video o ptačích rájích ČSO. Hlavními představiteli je příroda sama - ptáci, žáby, hadi, brouci a také pratuři, uherský stepní skot, exmoorští koně a v neposlední řadě pestrá flóra. Potěšte se s námi pohledem na parky, kde to žije. 

Co se aktuálně děje v ptačím parku Kosteliska?

V ptačím parku probíhá rozsáhlá modelace terénu, hloubení tůní, odstraňování pařezů a celková úprava nově vznikající pastviny s trefným názvem Galilouka. Nové tůně poslouží jak ptákům, tak obojživelníkům. Projekt Kosteliska – obnova nivních biotopů byl podpořen grantem z Norských fondů. Věříme, že se společně budeme moci příští rok v ptačím parku opět potkat při pozorování ještě více druhů ptáků než letos! 

Podzimní migrace na Kosteliskách
Na konci září jsme v poledních hodinách zastihli v ptačím parku Kosteliska druhově pestrý tah dravců. Během necelé hodiny prolétlo nad Ptačím polem celkem 9 druhů dravců.  Od největšího orla mořského až po nejmenšího evropského dravce - dřemlíka tundrového. Potěšila také dvojice orlovců říčních či mladý ostříž lesní.
V těchto dnech se na Kosteliskách zdržují také hejna hus běločelých (kolem 40 jedinců), stehlíků obecných (kolem 250 jedinců), čížků lesních (kolem 500 jedinců). Objevily se i lindušky horské nebo koliha velká.

Orlovec říční a orel mořský nad ptačím parkem Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Mladý orel mořský je častým návštěvníkem Kostelisek. Foto: Ondřej Ryška

Dřemlík tundrový, vzácný host ptačího parku. Foto: Dušan Boucný

Husa běločelá je nepřehlédnutelná. Na podzim i na jaře ji často můžete vidět ve velkých hejnech na polích nebo stojatých vodách. Foto: Dušan Boucný

Druhý ročník Festivalu ptactva na Kosteliskách
O prvním říjnovém víkendu se v ptačím parku Kosteliska uskutečnil druhý ročník Festivalu ptactva.
Během akce mohlo celkem 101 účastníků pozorovat 68 druhů ptactva, z toho se 14 druhů podařilo odchytit a okroužkovat.
Ze zajímavějších ptačích druhů účastníci Festivalu pozorovali orly mořské, luňáky červené, orlovce říčního, lindušku horskou či hvízdáky eurasijské
Zpestřením akce byly hydrobiologické stanoviště, kde si účastníci měli možnost prohlédnout např. vzácného pavoučka vodoucha stříbřitého nebo říční druhy ryb.
Akce se konala v rámci projektu Kam za vtákmi (č. 304021BMX4, Interreg V-A SK-CZ)


Přírodovědci našli v ptačím parku Kosteliska užovku stromovou, nejvzácnějšího hada Česka
Podrobný monitoring v ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku ukázal, že toto místo je útočištěm pro stále větší množství druhů včetně těch, které patří v Česku k nejvzácnějším. Příkladem je nález tří jedinců užovky stromové, která je nejohroženějším českým hadem a vyskytuje se ostrůvkovitě na několika málo místech. Populace v ptačím parku Kosteliska ve správě Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) dosud unikala pozornosti.

Ptačí park Kosteliska existuje teprve třetí rok, už teď ale patří k oázám života. Pestrá mozaika vodních ploch, pastvin, luk a lesíků v jinak převážně vyprahlé zemědělské krajině Hodonínska sem láká mnoho ptáků za potravou i k rozmnožování. „Za největší letošní úspěch považujeme vyhnízdění velmi skrytě žijícího chřástala malého, jehož hnízdní populace se v Česku odhaduje jen na 20-40 párů, a sýkořice vousaté, které u nás hnízdí jen 90-180 párů,“ říká Gašpar Čamlík,  jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která park spravuje.

Jedním z největších letošních úspěchů na Kosteliskách bylo vyhnízdění sýkořice vousaté, jejíž hnízdní populace v Česku se odhaduje na pouhých 90-180 párů. Foto: Ondřej Ryška

Ornitologové mimo jiné zaznamenali úspěšné hnízdění hus velkých. Vyhnízdily také čejky chocholaté, které patří v Česku i Evropě k druhům, které ze zemědělské krajiny drasticky ubývají kvůli intenzivnímu hospodaření. „Z bahňáků na Kosteliskách zahnízdil i vzácný vodouš rudonohý a pisila čáponohá, ale mláďata se jim vyvést nepodařilo. Je ale potěšitelné, že za potravou sem zaletovaly pisily z širokého okolí, a to včetně mláďat. Nejvíce jsme pozorovali 17 jedinců. Z dalších vzácných bahňáků jsme pozorovali také tenkozobce opačné, břehouše černoocasého nebo bekasiny otavní“ doplňuje Ondřej Ryška z Jihomoravské pobočky ČSO.

Z vzácných kachen se na Kosteliskách v průběhu celé hnízdní sezóny zdržovali čírky obecné, čírky modré či lžičáci pestří. Je možné, že v parku rovněž zahnízdili.

Užovka stromová, nejvzácnější český had, odchycená začátkem července v ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Celou podrobnou zprávu k monitoringu na Kosteliskách se můžete dočíst zde:
https://www.birdlife.cz/prirodovedci-nasli-v-ptacim-parku-kosteliska-uzovku-stromovou-nejvzacnejsiho-hada-ceska/

Podařilo se několik nových výkupů pozemků
Letní měsíce byly z pohledu výkupu pozemků na Kosteliskách velmi úspěšné. Ptačí park se tak celkově rozrůstá o dalších 2,73 ha v hodnotě 682 725 Kč.
Jedná se různé pozemky v několika částech parku. Menší pozemky zahrnují vodní plochu s kusem řeky Kyjovky a břehového porostu, dále pole navazující na polní rozliv, kde hnízdí čejky a zaplavovanou část pole s výskytem vodouše rudonohého nebo konipasů lučních. Poslední menší pozemek je součástí tzv. Ptačího pole, navazuje na pozemek již vlastněný ČSO a je to velice důležitý polní rozliv, kde se pravidelně zdržují vzácní mokřadní a vodní ptáci jako volavky stříbřité, několik druhů vodoušů, oba druhy čírek nebo ostralky.
Větší pozemek (1,82 ha) se nachází v části parku zvané Na Pískách, kde rostou suché dubiny. Je to suchá, písčitá část parku, kde sušiny přecházejí do lužního lesa a mokřadu. Součástí pozemku je skupina starých krásných dubů a lesní tůň

Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí
Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.

Podrobnou zprávu k pastvě v ptačím parku Kosteliska si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/hejna-hus-i-vzacni-brouci-pastva-uherskeho-stepniho-skotu-v-ptacim-parku-kosteliska-se-vyplaci/

Vzácný lejnožrout Onthophagus illyricus se na Kosteliskách objevil už po necelých dvou měsících od zahájení pastvy uherského stepního skotu. Foto: Jan MiklínFotopast na pastvině koncem května zachytila desítky pasoucích se hus velkých včetně mnoha mláďat. Foto: fotopast Jihomoravské pobočky ČSO

Na Kosteliskách se narodila telata uherského stepního skotu
V ptačím parku Kosteliska se začátkem července narodila dvě telata uherského stepního skotu. Čtyři dospělé krávy od letošního března spásáním a rozdupáváním luk přispívají k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám. Teď bude stádo, a stejně tak efektivní péče o území, ještě větší. Více se dočtete v následujícím článku: https://www.birdlife.cz/na-kosteliskach-se-narodila-telata-uherskeho-stepniho-skotu/

První tele uherského stepního skotu na Kosteliskách. Foto: Ondřej Ryška

Orlík krátkoprstý se stále zdržuje na Kosteliskách
Mladý orlík krátkoprstý, o kterém jsme vás informovali začátkem června, se stále zdržuje na Kosteliskách. Za pomoci fotopasti se podařilo zdokumentovat jeho úspěšný lov užovky obojkové.
Nové snímky z fotopastí - tentokrát bukače velkého
Bukač velký (Botaurus stellaris) patří mezi nejvzácnější ptáky ptačího parku Kosteliska a vzhledem k jeho skrytému způsobu života v rákosinách ho není vůbec snadné pozorovat. V uplynulých dvou sezonách bylo od brzkého jara možné slyšet jeho hluboké volání, které se neslo až několik set metrů daleko. V letošním roce se bukač z neznámých důvodů neozývá a na první dojem by se mohlo zdát, že ptačí park opustil. Našim fotopastím však jeho přítomnost neunikla.  
Na přiloženém videu můžete v pozadí vidět, jak se bukač nenápadně pohybuje terénem.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica
Tajemný obyvatel rákosin  - bukače velkého zachytila fotopast (na snímku vpravo).


Nenápadný pohyb bukače velkého terénem (v pozadí). Vepředu husy velké.

Kosteliska přivítala vzácného orlíka krátkoprstého
Ptačí park Kosteliska se těší z dalšího vzácného druhu, který se zde během tahu objevil - jde o orlíka krátkoprstého. Je to velký dravec výšky 62 - 69 cm a rozpětím křídel 160 - 180 cm,  Vsedě je nápadná široká hlava (téměř jako u sov). Od jiných druhů orlů se liší světlou spodní částí těla a křídel, s obvykle tmavším hrdlem a hlavou, rovnoměrně skvrnitými krovkami a letkami. Na ocase jsou tři tmavé pruhy. Nejoblíbenější potravou orlíka jsou hadi, následovaní dalšími plazi a obojživelníky. V případě nedostatku plazů útočí i na menší savce.
K vidění na Kosteliskách je i kolpík bílý, typický svým lopatovitým zobákem, kterým brouzdá vodu a hledá potravu. Během tahu se zde vyskytuje často.

Orlík krátkoprstý na Kosteliskách. Jeho domovem je slunná otevřená krajina s roztroušenými stromy, skalnaté stráně, stepi i polopouště. Foto: Břeněk Michálek

Kosteliska v květnu 2022 - na stromě orlík krátkoprstý, ve vodě kolpík bílý, volavky bílé. Na břehu vlevo volavka popelavá. Foto: Břeněk Michálek

Nové výkupy na Kosteliskách
ČSO se podařilo vyjednat koupi několika pozemků v ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,43 ha - jedná o v lokalitu Na Pískách. Horní část pozemků je suchá a písčitá a přechází přes lužní les do mokřadu. Letos jsme zde pozorovali například dudka chocholatého.
Jeden menší pozemek je určen ke směně - nachází se mimo ptačí park. Ze zkušenosti víme, že někteří vlastníci pozemků jsou ochotni pozemky vyměnit za jiné, nikoliv prodat.

Dudek chocholatý  - vyhovují mu světlé lesíky, sušší lokality se staršími stromy a pastviny s otevřenější krajinou. Kosteliska s různorodými biotopy a pastvou ovcí a uherského stepního skotu mají ideální podmínky i pro tyto oblíbené impozantní ptáky. Foto: Dušan Boucný

Jaké ptáky lze vidět během jarního tahu na Kosteliskách
V březnu se v ptačím parku Kosteliska rozjel tah ptáků. Na rozlivech se objevili bahňáci - čejky, jespáci bojovní a vodouši. Jako obvykle je živo na Ptačím poli. Mezi volavkami jsme pozorovali kolpíka bílého ve svatebním šatu, táhnou kachny. Pozorovali jsme přes 20 čírek modrých, desítky čírek obecných, ostralky štíhlé, kopřivky obecné a lžičáky pestré. Aktuálně se na Kosteliskách zdržuje až 6 jeřábů popelavých, zpívají slavíci modráčci a skřivani lesní. K večeru nad parkem loví netopýři rezaví.
Autorem fotografií je Ondřej Ryška.

Ptačí pole při jarním tahu opět ožilo - vidět lze husy, čejky, čírky a husice.


Netopýři rezaví loví hmyz ve večerních hodinách nad parkem.

Ostralky štíhlé (uprostřed) - elegantní hosté ptačího parku Kosteliska. V popředí odpočívající lžičáci pestří.

Pár čírek modrých. Jsou to menší kachny, samec má zřetelný bílý proužek nad okem. Samice je nenápadně hnědá.

Uherský stepní skot dorazil na Kosteliska
S péčí o ptačí park Kosteliska od včerejška pomáhají čtyři krávy uherského stepního skotu. Mohutní přežvýkavci byli do parku dovezení ze slovenské lokality Ostrovik – ptačí oblast Senianske rybníky, o kterou pečuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Spásáním a rozdupáváním luk přispějí k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám.
Uherský stepní skot významně zefektivní péči o přírodně cenné území v nivě říčky Kyjovky. „Spásáním vytvoří skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní,“ říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která ptačí park Kosteliska spravuje.
Uherský stepní skot pomohli významně financovat dárci v letní kampani 2021. Za podporu velice děkujeme!
Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-kosteliska-se-pase-uhersky-stepni-skot-pomuze-to-vzacnym-ptakum

Čtyři krávy uherského stepního skotu přijely do ptačího parku Kosteliska ve středu odpoledne. Foto: Gašpar Čamlík

Uherský stepní skot se bude na Kosteliskách pást na pastvě o celkové výměře 8,5 hektarů. Foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Kosteliska se rozrostl o nové pozemky
Dva nové pozemky o celkové rozloze 0,92 ha se podařilo vykoupit na Kosteliskách, pozemky jsou již ve vlastnictví ČSO.
První lesní pozemek 0,41 ha je součásti zbytku písčin, které pozvolna přecházejí do podmáčeného měkkého luhu a mokřadu. 
Druhý pozemek 0,51 ha je orná půda v lokalitě, kterou jsme v rámci ptačího parku Kosteliska nazvali Šardičky. Nachází se na břehu Šardického potoka, který se v tomto úseku často vylévá z břehů a jeho okolí je podmáčené. Za roky, kdy se tady vůbec nehospodařilo, plochy ovládli invazní druhy rostlin, především zlatobýl a topinanbur. Na vlhkých místech se však daří mokřadní vegetaci, která se při vhodné péči může vrátit i na zbytek ploch. V lokalitě Šardičky už máme několik pozemků. Toto území je vhodné pro pastvu i sečení, pro výskyt ohrožených mokřadních ptáků (např. chřástali), lučních druhů (např. konipas luční, bramborníček černohlavý) a ptáků otevřené krajiny (např. ťuhýk obecný).
Celková částka nákupu pozemků činila 255 360 Kč.


Nákup pozemků u Ptačího parku Kosteliska
Podařilo se nám vykoupit několik pozemků v blízkosti ptačího parku. Jedná se o různé typy pozemků, v celkové výměře 0,7 ha za 200 000 Kč v Dubňanech.
Nakoupené pozemky se využijí ke směně. Někteří vlastníci pozemků v ptačím parku totiž nechtějí své pozemky prodat, ale jsou ochotni je vyměnit za jiné, mimo ptačí park.

Volavky stříbřité v Ptačím parku Kosteliska v létě 2021. Foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na krátké video káně lesní, která se na chvilku objevila před naší fotopastí. 
Videa z fotopastí z ptačího parku Kosteliska budeme postupně vkládat na nový YT kanál, kde nás budete moci sledovat..
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica.

Nové fotopasti v ptačím parku Kosteliska
Od léta 2021 máme možnost sledovat ptáky a savce na vybraných lokalitách v ptačím parku Kosteliska pomocí čtyř nových fotopastí.
Ze savců se před novými fotopastmi nejčastěji vyskytují nutrie říční, ale potěšil nás třeba i tchoř tmavý, dnes již vzácný. Z ptáků zatím před fotopastí hezky zapózovaly volavky včetně vzácné volavky červené. Fotopasti odhalily také nocování hus velkých v polním rozlivu zvaném Ptačí pole.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů @Nadace Veronica.

Volavka bílá zachycená fotopastí v polovině října 2021.

Volavka popelavá zachycená fotopastí na konci října 2021.


Atmosféra na Ptačím poli v ptačím parku Kosteliska na konci října 2021.

Další pozemky na Kosteliskách
Menší pozemky v Ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,58 ha byly připsány do vlastnictví ČSO. Jedná se lesní pozemky a ornou půdu.

Sýkořice vousatá - jedna z ptačích rarit žijících v Ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Festival ptactva na Kosteliskách
16. 10. 2021 proběhl v ptačím parku Kosteliska první ročník akce pro veřejnost s názvem Festival ptactva.
Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat.
Na akci nám vyšlo krásné slunečné počasí, přišlo 52 účastníků a chytilo se 52 pěvců při kroužkování, které si mohli účastníci zblízka prohlédnout a dozvědět se něco víc o jejich životě.
Zdařilá byla také vycházka, při které jsme pozorovali např. vzácné kormorány malé či krásného dravce luňáka červeného.
Během akce byly účastníkům představeny aktivity projektu Kosteliska - obnova nivních biotopů, zejména připravovaná pastva skotu. Projekt je podpořen grantem z Norských fondů.
Ptačí migrace na Kosteliskách
Na začátku podzimu klesla na Ptačím poli v Ptačím parku Kosteliska voda a odkryla bahna, která nabídla příležitost pro protahující bahňáky. Objevily se čejky chocholaté, jespáci obecní, jespáci bojovní, jespák křivozobý, vodouši šedí, tmaví, bahenní a kropenatí. Ideální podmínky mají aktuálně na Ptačím poli také kachny. Konkrétně několik desítek čírek obecných a jednotlivě např. protahující hvízdáci eurasijští.
V září jsme vůbec poprvé měli možnost v ptačím parku pozorovat kulíka písečného, jespáky malé či chřástala malého.

Letící hejno nad ptačím parkem - čírky obecné s čírkou modrou (pták v čele hejna), foto: Ondřej Ryška
Pohoda na Ptačím poli  - čejky chocholaté, jespáci, čírky obecné, hvízdáci euroasijští a kopřivka obecná. Foto: Ondřej Ryška
Zástupci jespáků na Kosteliskách - jespák křivozobý (vlevo) a jespáci obecní, foto: Ondřej Ryška

Dobrovolnická brigáda na Kosteliskách
V termínu 1. - 3. 10. 2021 proběhl druhý ročník dobrovolnické brigády v nově budovaném ptačím parku Kosteliska u Dubňan. 
Děkujeme všem 49ti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu.
Akce proběhla ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR.
Podpořeno v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.
Dobrovolnická brigáda v Ptačím parku Kosteliska 1. - 3.října 2021
O prvním říjnovém víkendu rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem pomoci s péčí o vznikající Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo. Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin, případně dalších potřebných činnostech. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na tři dny.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/dobrovolnicky-pracovni-vikend-v-ptacim-parku-kosteliska/
Všem dobrovolníkům předem děkujeme!

Festival ptactva v Ptačím parku Kosteliska
Podzimní vycházka za ptáky proběhne i na Kosteliskách! V plánu je pochůzka po nově vznikajícím ptačím parku, povídání o něm, pozorování ptáků, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Sraz v sobotu 16. října 2021 v 8:00 v Jarohněvicích před hospodou / potravinami Jindra: 48.9237461N, 17.0736550E , kde je možnost zaparkovat.
S sebou pevnou ( a nejlépe vodě odolnou) obuv a vhodné oblečení do přírody, dalekohled a svačinu.
Předpokládaný konec akce ve 12:00 - 13:00.
Pořádá Jihomoravská pobočka ČSO.
Kontakt:
Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz, tel: 704 042 108

Ptačí pole na Kosteliskách v červenci 2021, foto: Ondřej Ryška

Reportáž z Ptačího parku Kosteliska v České televizi
Nejnovější reportáž z Ptačího parku Kosteliska natočila Česká televize v rámci Událostí v regionech, konkrétně v Brně. Podívejte se, co se právě v Ptačím parku děje, jak o park pečujeme a co nás čeká do budoucna.
Reportáž na linku zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1224847171346600

Takto vypadají Kosteliska v plném létě, foto: Ondřej Ryška

Vlhy pestré na Kosteliskách
Aktuálně se na Kosteliskách shromažďují vlhy pestré, které před odletem do Afriky loví nad mokřady vážky a jiný hmyz. Vlhy bývají nazývány českými papoušky, neboť jsou to naši nejbarevnější ptáci. Pozorovat je lze odpočívající na větvích stromů a keřů, ale i na plotech nebo na drátech. Často létají v menších hejnech.

Vlhy pestré v Ptačím parku Kosteliska. Hnízdí v koloniích a potřebují k hnízdění strmé písčité stěny, ve kterých si vyhrabávají nory. Je to teplomilný druh, a proto k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Foto: Ondřej Ryška

Chřástal kropenatý hnízdí na Kosteliskách
Mladého chřástala kropenatého v doprovodu rodiče se v Ptačím parku Kosteliska podařilo zdokumentovat Tomáši Oplockému. Bylo tak potvrzeno jeho hnízdění na Kosteliskách, které jsme dosud jen tušili.
Chřástal kropenatý je silně ohrožený druh, na našem území vzácně hnízdí a velmi skrytě žije v mokřadních biotopech. Živí se drobnými měkkýši, hmyzem a malými korýši a červy, v menší míře také úštipky zelených vodních rostlin a semeny.

Chřástal kropenatý na Kosteliskách 9. 8. 2021. Méně vybarvené mládě a rodič s barevným zobákem. Foto: Tomáš Oplocký

V Ptačím parku Kosteliska je i v červenci co pozorovat. Na Ptačím poli se zdržují brodiví ptáci - až 5 volavek stříbřitých, volavka červená, v polních rozlivech hejno čápů černých a volavek bílých. Na Ptačí pole zaletuje z pastvy odpočívat také velké hejno hus velkých.

Ptačí pole na Kosteliskách. K hejnu hus velkých přilétá volavka bílá. Foto: Ondřej RyškaVolavky stříbřité na Kosteliskách. Od volavky bílé ji poznáte menším vzrůstem, černým zobákem (volavka bílá má žlutý zobák) a černými končetinami se žlutými prsty. Ve svatebním šatu má i dvě dlouhá zátylková pera, která jsou dobře vidět. Foto: Ondřej Ryška

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.
Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil

Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.
Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný

Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.


Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i protahujícího dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Vzácný dravec, orlovec říční odpočívající na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodouši rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

V Ptačím parku Kosteliska se na nesklizené kukuřici objevuje velké hejno cca 180 ex. holubů doupňáků. Dále je možné pozorovat hejno drozdů kvíčal (cca 120 ex) nebo špačků obecných (cca 40 ex.).
Dobře vidět jsou volavky bílé a potěší třeba čečetky zimní / tmavé nebo strnadi obecní.

Holub doupňák, foto: Dušan BoucnýDrozd kvíčala, foto: Luděk Boucný


Volavka bílá, foto: Dušan Boucný

Zoologické průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi hnízdící ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška
Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník


Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

Dnes jsme po deštivých dnech zkontrolovali situaci v Ptačím parku Kosteliska. Voda z řeky Kyjovky se objevila i v místech, kam se na jaře nedostala a místy byla i dost hluboká.
Potěšily dva nové ptačí druhy na podzimním tahu - sluka lesní a rehek zahradní.


Rehek zahradní, foto: Dušan BoucnýKrtonožka obecná odchycená na Kosteliskách.


Kde je voda, tam je život. A vody je na Kosteliskách opravdu hodně.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníka, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Kormoráni malí na Kosteliskách
Od konce července se na okraj Ptačího parku Kosteliska sletovali nocovat vzácní kormoráni malí (Microcarbo pygmeus) - celosvětově ohrožený druh.
V druhém půli srpna jsme jich na Jarohněvickém rybníku napočítali ještě 9 kusů, což je pro Českou republiku ojedinělý počet.

Kormoráni malí na Kosteliskách.


Jde o snadno viditelné ptáky, kteří často odpočívají na větvích.

Bukač velký a bukáček malý zdokumetováni
Od dubna do konce června bylo v Ptačím parku Kosteliska slyšet hlasité "bukání" ducha rákosin bukače velkého (Botaurus stellaris). Spatřit tohoto skrytě žijícího volavkovitého ptáka je o velkém štěstí. Úspěšně a dlouho se vyhýbal i nastraženým fotopastím, ale nakonec se přece jen na chvíli ukázal.
V Ptačím parku Kosteliska žije také naše nejmenší volavka - bukáček malý (Ixobrychus minutus). Ten je v době krmení mláďat více nápadný a během června a července často přeletuje nízko nad vegetací.

Bukač velký na snímku z fotopastí.


A nakonec se podařilo zachytit i bukáčka malého.

Polní mokřady jsou vítanou zastávkou celé řady ptačích druhů. 
Na polních mokřinách v Ptačím parku Kosteliska, které vznikly po vydatných červnových deštích, jsme v posledních dnech pozorovali vzácné druhy vodních ptáků, jako je volavka červená (Ardea purpurea), kolpík bílý (Platalea leucorodia) či kormorán malý (Microcarbo pygmeus).

Kolpík bílý nad Kosteliskami.


Volavka červená se v České republice vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.


Rodinka husy velké


Čáp černý


Mládě kuny lesní.

Založení projektu

Ptačí park Kosteliska jsem několikrát navštívila, je pořád zajímavější, krásnější. Byla jsem také na letošním Ptačím festivalu. Krásný den, zajímavý výklad, poznávání a kroužkování ptáků. Bylo vidět, že se to přítomným rodinám moc líbilo. Oceňuji zapojení dětí do příprav, tvorby letáčků a se samotnou organizací.

Hana Čamlíková
2 500 Kč

Miluji mé rodné Hodonínsko, miluji přírodu okolo, která mnohdy strádá. Snad tedy můj menší příspěvek bude ku prospěchu.

František Blažek
200 Kč

Děkuji za Vaši práci! Má to smysl.

Martin Horáček

Nech sa darí :))

Zuzana Lackovičová
644 Kč

prosím o potvrzení o daru. Chci použít jako dárek, prosím nezobrazovat částku.
Děkuji, J. Sehnalová

Jana Sehnalová

Děkujeme za dnešní exkurzi. :-)

Jiří Valíček

Zašlu převodem z mého účtu do 2 dní. Hodně zdaru ve Vaší záslužné práci.

Ludmila Francová
3 000 Kč

Mnoho zdaru PP Kosteliska :-) Je tam krásně

Petr Pavlík
644 Kč

Kolpíkovi pod stromeček.

Eva Čermáková
500 Kč

Pro ptáky a pro žáby :)

Radek Drlička
500 Kč