CZ / EN

Člověk v tísni


Children, Youth and Family Education and Research

Better School for Everyone

People in Need cooperates with more than 3,600 schools in the Czech Republic, introducing important topics into the curriculum. We tutor children from socially disadvantaged families in order for them not to end up in special needs schools with fewer prospects for the future. We inspire students to find solutions to local problems and train teachers to work with uniquely talented as well as disabled children. Your donation will help children from poor and disadvantaged families in the Czech Republic get an education.

Donate in :
secured by Darujme.cz

O naší budoucnosti se rozhoduje teď: ve školách. Protože jen vzdělané a připravené děti změní Česko k lepšímu.


3 000 dětí jsme v průběhu jednoho roku podpořili na cestě za lepším vzděláním

Mnoha dětem se v běžných školách nedostává potřebné podpory, což způsobuje, že tyto děti zbytečně vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu. Tomu se snažíme zabránit. Chceme, aby se kvalitního vzdělání dostalo každému dítěti, a to bez výjimky. Mluvíme o individuálních potřebách dětí s rodiči, školíme pedagogy a asistenty, učíme vzájemnému porozumění. Nabízíme široké spektrum vzdělávacích kurzů a workshopů. Uspořádali jsme semináře na téma komunikace mezi rodinou a školou a vydali publikaci Rodiče – nečekaní spojenci. V průběhu jednoho roku 260 dětí navštěvovalo naše předškolní kluby, 520 dětí využilo našeho doučování, 320 dobrovolníků pomáhá doučovat děti v 60 městech. Více.


Support this project even more and ask your friends to help Create campaign