CZ / EN

Člověk v tísni


Rozvojová spolupráce

Sbírka Banát

České krajanské vesnice v rumunském Banátu vytvářejí unikátní kulturní fenomén. Rumunsko ale patří k nejchudším zemím Evropy. Krajanům v Banátu se nežije dobře. Mladí lidé se z vesnic houfně stěhují za prací do Česka. Od roku 2000 zde proto opravujeme poškozenou infrastrukturu a vytváříme pro místní pracovní místa. Váš dar pomůže zachovat unikátní tradici a kulturu českých krajanů v Rumunsku.

Pomozte našim krajanům v Rumunsku

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

České krajanské vesnice v rumunském Banátu, ve kterých dnes žije asi 2000 obyvatel, vytvářejí unikátní kulturní fenomén. Nacházejí se v horách nad Dunajskou soutěskou a jsou obklopeny obyvatelstvem srbského a rumunského původu. Jejich dlouholetá izolovanost vedla k zakonzervování českého jazyka, zvyků i tradičních způsobů obdělávání půdy a hospodaření. Rumunsko ovšem patří k nejchudším zemím Evropy, což se odráží i na kvalitě života v krajanské komunitě a přispívá k ekonomickému vystěhovalectví, které ohrožuje samotnou existenci vesnic v moderní globalizované době.

Veškeré aktivity v Banátu soustřeďujeme na řešení problému vystěhovalectví české komunity z Rumunska do České republiky. Vesnice opouštějí především mladí lidé, kteří však mají zkreslené představy o životě v ČR. Většinou dokončili pouze základní vzdělání a jejich uplatnění na trhu práce je proto problematické. Vytváření pracovních příležitostí přímo ve vesnicích vytváří pro mladé přijatelnou ekonomickou alternativu k vystěhovalectví.

Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu