People in Need - Člověk v tísni


Rozvojová spolupráce

Sbírka Banát

Děkujeme, že chcete pomáhat s námi! České krajanské vesnice v rumunském Banátu vytvářejí unikátní kulturní fenomén. Rumunsko ale patří k nejchudším zemím Evropy. Krajanům v Banátu se nežije dobře. Mladí lidé se z vesnic houfně stěhují za prací do Česka. Od roku 2000 zde proto opravujeme poškozenou infrastrukturu a vytváříme pro místní pracovní místa. Váš dar pomůže zachovat unikátní tradici a kulturu českých krajanů v Rumunsku.

Pomozte našim krajanům v Rumunsku

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Krajanskou komunitu se všemi jejími zvyky a způsoby obživy tak, jak ji známe dnes, nelze již zcela zachovat. Pod tlakem globalizace dochází už nyní ke změnám. Je ale možné pokusit se zachovat co nejvíce, a to je i dlouhodobým záměrem naší práce v českém Banátu. Český Banát je pro nás unikátní kulturní endemit soustřeďující kulturní dědictví v originálních a zcela jedinečných formách. Jeho zachování je velkou výzvou pro všechny, kdo Banát mají rádi.

Člověk v tísni intenzivně usiluje o zachování kulturního dědictví, architektury a zemědělství. Pracuje na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou, například v pracovních příležitostech, infrastruktuře nebo přístupu ke vzdělávání. Jedině tak se totiž podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde od 19. století tvrdě pracovali.

Jak v Banátu pomáháme?

  • podporujeme rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách
  • napomáháme rozvoji šetrné a trvale udržitelné agroturistiky
  • předáváme si s místními zkušenosti o možnostech čerpání zdrojů EU mezi ČR a Banátem 
Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu