CZ / EN

People in Need - Člověk v tísni


Development Aid

Banat

Czech villages in Romanian Banat are a unique cultural phenomenon. Romania is one of the poorest countries in Europe. The local community faces a lot of challenges, especially high unemployment. Young people are leaving and moving to the Czech Republic for work. Since 2009 we have been rebuilding the local infrastructure and creating new jobs. Your donation will help preserve the unique traditions and culture of Czechs in Romania.

Donate in :
secured by Darujme.cz
Krajanskou komunitu se všemi jejími zvyky a způsoby obživy tak, jak ji známe dnes, nelze již zcela zachovat. Pod tlakem globalizace dochází už nyní ke změnám. Je ale možné pokusit se zachovat co nejvíce, a to je i dlouhodobým záměrem naší práce v českém Banátu. Český Banát je pro nás unikátní kulturní endemit soustřeďující kulturní dědictví v originálních a zcela jedinečných formách. Jeho zachování je velkou výzvou pro všechny, kdo Banát mají rádi.

Člověk v tísni intenzivně usiluje o zachování kulturního dědictví, architektury a zemědělství. Pracuje na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou, například v pracovních příležitostech, infrastruktuře nebo přístupu ke vzdělávání. Jedině tak se totiž podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde od 19. století tvrdě pracovali.

Jak v Banátu pomáháme?

  • podporujeme rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách
  • napomáháme rozvoji šetrné a trvale udržitelné agroturistiky
  • předáváme si s místními zkušenosti o možnostech čerpání zdrojů EU mezi ČR a Banátem 
Více informací o českých vesnicích v rumunském Banátu včetně turistických informací najdete na www.banat.cz.
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign