Sue Ryder


Hospicová a paliativní péče Senioři

Stáří je křehké jako vánoční ozdoba

Stačí jeden chybný pohyb, malá zdravotní komplikace a svět starého člověka, který žije sám nebo trpí závažným onemocněním, se roztříští na kusy. Proto jsme spustili vánoční sbírku pro ty nejkřehčí seniory. Každá Vaše koruna, kterou dnes darujete, se promění v uctivou a laskavou péči, kterou tito lidé právě teď potřebují. ❤️

vybíráme od 15.11.2022

Ke sbírce Stáří je křehké jako vánoční ozdoba se přidalo celkem 352 individuálních dárců, kterým se podařilo vybrat neuvěřitelnou částku 915 685 Kč.

Každá koruna se teď promění v důstojnou péči, doprovázení, psychickou podporu a také ve speciální dárek. Obnovení vytoužených výletů, které si klienti Sue Ryder přáli už od doby covidu, kdy nemohli cestovat a ceny dopravy rostly do neúnosných výšek. 

Vánoční sbírka 2022 spojila zpřetrhané nitky pomoci

Všem dárcům mockrát děkujeme. 

Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Přidejte se, prosím, k dobrým srdcím, která darují pomoc pro paní Danuši a další seniory. Sbíráme na důstojné stáří. ❤️ 

  • Na hodiny osobní asistence - pomoc starým lidem doma
  • Na důstojné doprovázení na úplném konci života
  • Na bezplatné poradenství pro seniory a jejich blízké v celé ČR
  • Na rehabilitaci, kterou staří lidé tolik potřebují
  • Na aktivizaci, aby mohli dál dělat to, co mívali rádi  🔽  🔽  🔽 
„Jsme jako ti nemocní, zranění ptáčci, o které jsem se kdysi doma starala. Já i ostatní staří lidé, kteří potřebují Sue Ryder. Máme sílu letět životem, jen když máme někoho vedle sebe. To je taky důvod, proč jsem tady. Chybí mi domov, ale taky vím, že potřebuju pomoc skoro se vším a tady na to stáří nejsem sama. Navíc se tu všichni starají, abych čas, který mi ještě zbývá, strávila, jak si přeju. Dělala dál to, co mám ráda - třeba pěstovala rajčata, i když jsem na vozíčku.“  paní Danuše (95 let), klientka Sue Ryder
Děkujeme Vám z celého srdce za Vaši štědrou pomoc.❤️ 

Monika Havlová
Péče o dárce
Mobil: +420 775 429 446
E-mail: monika.havlova@sue-ryder.cz
www.sue-ryder.cz
www.neztratitsevestari.cz 

O Sue Ryder

Sue Ryder je česká nezisková organizace, která od roku 1998 pomáhá seniorům a jejich blízkým ve chvíli, kdy stáří začíná přinášet starosti. Péče je založená na individuálním přístupu a na principu péče zaměřené na člověka. Je také průkopníkem v zavádění paliativní péče do domovů pro seniory. Jaké služby poskytuje?
 
Bezplatné poradenství v celé ČR ● On-line portál neztratitsevestari.cz ● Půjčovna kompenzačních pomůcek ● Osobní asistence  ● Pobytová péče v domově pro seniory  ● Paliativní péče

Sue Ryder se také snaží navrhovat změny v legislativě, které povedou ke kvalitnější péči o seniory v naší zemi. Sdílí zkušenosti se studenty, dalšími organizacemi a profesionály. Usiluje o to, aby v ČR mohl každý důstojně zestárnout

Pomáhat seniorům a jejich blízkým můžeme jen díky podpoře dárců.

PS: Portál Darujme.cz strhává z každého daru 2%. Tento poplatek pokrývá náklady na provoz a zahrnuje bankovní poplatky, zákaznickou a IT podporu, účetnictví atd.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu